Shop Doneer

Wonderbare raadsman

Leestijd: 2 min.

Ik ken jou als lezer niet persoonlijk en weet ook niet je naam. Je vrienden en familie kennen je natuurlijk wel bij naam en hebben misschien zelfs koosnamen of bijnamen voor je. Een naam zegt iets over iemand - wie hij is, en soms ook hoe iemand is. In de Bijbel hebben namen grote betekenis, nog veel meer dan in onze moderne cultuur. Er zijn veel Bijbelse voorbeelden van kinderen die hun naam kregen vanwege een duidelijke profetische betekenis. Ook staan er veel mannen beschreven die op latere leeftijd een nieuwe naam kregen, zoals Abram die Abraham werd, Jakob die de naam Israël kreeg, en Simon die Petrus werd genoemd. In de Bijbel zeggen namen in veel gevallen iets over iemands aard en karakter, of over zijn bestemming. Als dit al geldt voor namen van mensen, hoeveel te meer geldt dit dan voor de namen die aan God worden gegeven. Door zijn namen openbaart God zich aan ons. Door de namen die de Bijbel voor Hem gebruikt, kunnen we God beter leren kennen. Dit gaat zeer zeker op voor de vele titels die gegeven zijn aan Jezus. Elke titel vertelt ons iets speciaals en belangrijks over Hem. Van de vele titels die aan Jezus gegeven zijn, zullen we er de komende dagen een aantal behandelen.

In Jesaja 9 werd - ruim 700 jaar voordat Hij geboren werd! - de geboorte van Jezus voorspeld. Daarin krijgt Jezus een aantal bijzondere namen: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn Naam Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.(Jesaja 9:5)

Vandaag kijken we naar de titel Wonderbare Raadsman - we zullen stilstaan bij de betekenis van deze titel, samen met een andere profetie over de komende Messias:

Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.(Jesaja 11:1-2)

Iets verderop in deze serie overdenkingen zullen we ingaan op de benaming 'Christus' of 'Messias', maar nu zullen we ons vooral bepalen bij het kenmerk van de Messias, dat de Geest van de Heer in alle volheid op Hem rust. Juist hierdoor kan Hij namelijk de wonderbare Raadsman zijn, die zich kenmerkt door 'wijsheid', 'inzicht', 'raad' en 'kennis'.

Wat een rijkdom! De 'wonderbare raadgever' die vol is met de Geest van wijsheid, inzicht, raad en kennis - rechtstreeks van God zelf - staat jou ter beschikking om raad en advies te vragen!

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U dat U mijn raadgever wil zijn, en door Uw Geest mij wil leiden. Help mij om te vragen om Uw inzicht wanneer ik niet weet wat ik moet doen, en om deze dan ook te horen en gehoorzamen. Ik heb Uw raad en advies nodig! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

INTERNATIONAAL

Als gevolg van de pandemie door het coronavirus hebben we allemaal in de afgelopen maanden problemen ervaren. Maar God is trouw gebleven. Bid om voortdurende wijsheid, voorziening en bescherming van de Heer voor alle DPM- besturen, zendingswerkers, en hun gezinnen.