sluit
Shop Doneer

Wonderbare raadsman

Leestijd: 2 min.
Ik zal de HEERE loven, Die mij raad heeft gegeven,
zelfs 's nachts onderwijzen mijn nieren mij.
(Psalm 16: 7)
Deze woorden van David kan ik nazeggen. Ik weet wat het is om toegang te hebben tot de raad van de Heer en voor mij gaat dat alle menselijke wijsheid te boven. Vele malen heb ik ervaren en het bewijs gezien dat de raad van de Here absoluut betrouwbaar is.
De profeet Jesaja beschrijft de Heer iets verderop in de Bijbel als een
Wonderbare Raadsman (Jesaja 9:6). Het woord dat hier vertaald is met 'wonderbaar', bevat sowieso al een element van het bovennatuurlijke. De raad van God is van een hoger niveau dan de raad die voortkomt uit menselijke wijsheid, menselijk inzicht, menselijke kennis. Wat ben ik dankbaar dat ik toegang heb tot Zijn wonderbare, bovennatuurlijke raad!
Ook de woorden van de volgende regel kan ik volmondig beamen:
...zelfs 's nachts onderwijzen mijn nieren mij. Het komt geregeld voor dat ik voor het slapen gaan een onopgelost probleem simpelweg overgeef aan de Here. Ik ga er dan niet verder zelf mee worstelen, maar ik laat het los voordat de nacht begint...
Dan, in de stilte van de nacht, maakt de Heer mij wakker. Hij spreekt tot me in de diepste diepten van mijn hart, met die zachte, stille stem,
als in het suizen van de zachte koelte (1 Koningen 19:12) en dan laat Hij mij de oplossing van mijn probleem zien. Wat is het goed om te weten dat de raad van God bereikbaar voor ons is!
Als je aan het eind van je eigen mogelijkheden bent gekomen, als je alles hebt beredeneerd en er nog steeds niet uitkomt, wanneer je in een impasse bent terechtgekomen en je weet niet tot wie of wat je je nu nog moet wenden, weet dan dat de Heer jouw wonderbare Raadsman is!
Vaak belijden we Hem als onze wonderbare Raadsman, maar we vragen Hem niet of nauwelijks om raad! Wend je tot Hem. Geef je probleem aan Hem en laat het vervolgens los. Open je hart voor Hem, want Hij spreekt tot het hart, niet tot het hoofd. Hij zal je op Zijn eigen, wonderbaarlijke manier de oplossing doen zien.

Mijn antwoord in geloof:
O Heer, dank U wel dat ik met al mijn zorgen en problemen altijd bij U welkom ben. U bent mijn wonderbare, bovennatuurlijke Raadsman en U zult mij leiden door uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. (Psalm 73: 24)