Shop Doneer

Zegen op alle gebieden

Leestijd: 1 min.
Graag wil ik nogmaals Galaten 3:13-14 met je bespreken, omdat deze tekst aan de basis ligt van je hele positie als christen.
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.
Wat was precies de 'zegen van Abraham'? We hoeven er gelukkig niet naar te raden, want het antwoord staat rechtstreeks en onomwonden in de Bijbel:
Abraham nu was oud en bejaard en de HEERE had Abraham in alles gezegend (Genesis 24:1).
Het woord 'bejaard' zou de indruk kunnen geven dat Abraham behoeftig strompelde met een wandelstok, maar er staat alleen dat hij 'oud en bejaard' - oftewel dat hij al veel jaren had gekregen. Uit het verhaal wordt echter duidelijk dat hij nog geen moeite had met lopen, want een aantal jaar later zou hij nog een verre reis maken naar de berg Moria, en hier ook weer van terugkomen.
Wat is dan 'de zegen van Abraham'? Abraham was gezegend in alles. Die zegen beslaat dus alle dingen. In dit verband zegt Paulus dat we de belofte van de Geest door geloof moeten ontvangen. Ik geloof dat dit betekent dat we de zegen alleen kunnen ontvangen als we de Heilige Geest hebben ontvangen, want Hij is degene die onze zegenrijke erfenis uitdeelt.

Dank U Jezus voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat ik door geloof de belofte van de Heilige Geest ontvang - de zegen van Abraham, die ieder gebied van mijn leven bedekt. Jezus werd tot een vloek gemaakt, opdat ik de zegen zou kunnen binnentreden. Amen.