Shop Doneer

Zeven geweldige feiten over de timmerman

Leestijd: 2 min.

In Hebreeën 1:1-3 staan prachtige feiten beschreven over het eeuwige karakter van Jezus, de timmermanszoon die mens was en God:

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die Hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie Hij de wereld heeft geschapen. In Hem schittert Gods luister, Hij is zijn evenbeeld, Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit.(NBV)

Jezus werd in eenvoud geboren, maar deze passage vertelt ons zeven heerlijke waarheden over diezelfde timmermanszoon, de Zoon van God:

  1. Hij is de erfgenaam van alles. De hele schepping, het gehele universum, zal zijn uiteindelijke bestemming, vervulling en 'vervolmaking' vinden in Hem.
  2. Door Hem heeft God de Vader het universum gemaakt. Hij is de scheppende bron van alle dingen.
  3. In Hem schittert Gods heerlijkheid. Hij is de uitdrukking van wat niet gezien kan worden van de onzichtbare God. Hij is de manier waarop Gods glorie ons leven binnenkomt.
  4. Hij is het exacte evenbeeld van het karakter van God de Vader. Hij toont ons, op een manier die wij kunnen bevatten, het precieze karakter van de eeuwige, onzichtbare God. Jezus zei: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. (Johannes 14:9)
  5. Hij draagt alle dingen door Zijn machtige woord. Hij is de kracht die alles in het gehele universum overeind houdt. Hij ondersteunt de hele schepping.
  6. Door Zijn dood aan het kruis heeft Hij ons gereinigd van onze zonden.
  7. Nadat Hij Zijn werk aan het kruis had volbracht, heeft Hij plaatsgenomen aan Gods rechterhand, de plaats van alle autoriteit, kracht en glorie in het universum.

Deze zeven feiten onthullen wie Jezus echt is. Maar Hij kwam tot ons in die vreemde vermomming, een kleine baby die opgroeide als zoon van een timmerman.

Gebed van de dag

Heer Jezus, U bent de rechtmatige erfgenaam van alles - en heeft mij mede-erfgenaam gemaakt in U! Onbegrijpelijke genade. Ook bent U de scheppende kracht, de schitterende heerlijkheid van God en het beeld van Zijn karakter. U draagt alles - mij inbegrepen - door uw eeuwige Woord. U reinigt mij van mijn zonden en regeert aan Gods rechterhand. Ik geef U alle eer. Amen!

Gebed voor DPM wereldwijd

SERVIË

  • Bid dat het nieuwe boek ‘De Eindtijd, wat gaat er gebeuren?’ goed ontvangen zal worden, inzicht zal geven voor deze dagen, en een nieuwe passie voor de Heer en de verlorenen zal ontsteken.
  • Ons team werkt aan de vertaling van het boek ‘De komende opwekking’. Bid om bescherming en wijsheid voor de vertaalsters Vesna, Tamara en Ivana.
  • Bid om een nieuwe beweging van God in Servië.