Shop Doneer

Zijn lijden voor ons

Leestijd: 1 min.
Jesaja 53 geeft ons een gedetailleerde profetische omschrijving van Jezus' lijden. Bedenk je eens dat dit 700 jaar voordat het daadwerkelijk gebeurde al in alle detail werd beschreven:
Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest (vers 7-9).
Al deze details zijn volledig vervuld in het lijden en sterven van Jezus. Ten eerste vermelden de evangeliën diverse malen dat Jezus geen enkele poging deed om zijn aanklagers te antwoorden, zichzelf te rechtvaardigen of zijn zaak te bepleiten. Een oneerlijke beschuldiging en een oneerlijk proces leidde tot zijn dood (zie bijv. Markus 15:3-5), waardoor hij werd afgesneden uit het land der levenden.
De details van zijn begrafenis zijn ook verbazend accuraat. Men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood. Het woord 'goddelozen' staat in het meervoud, en het woord 'rijke' staat in het enkelvoud. Dit slaat op de historische feiten dat Jezus de dood inging samen met twee moordenaars die aan weerszijden van Hem hingen aan het kruis, maar Hij werd begraven in de graftombe van een rijke man, genaamd Jozef van Arimathea.
Jesaja benadrukt dat Hij niet stierf vanwege zijn eigen schuld of zonde. Jezus was volkomen onschuldig, en toch stierf Hij voor ons de dood van een misdadiger, om de overtreding van mijn volk, schrijft de profeet.

Dank U Jezus, voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat U leed en stierf voor uw volk Israël - en voor ieder die daar door geloof in U bij mag horen. Jezus stierf mijn dood, zodat ik zijn leven zou kunnen ontvangen. Amen.