Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Zoek in geloof Gods leiding in het eenvoudige

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 75

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
(Hebreeën 11:6)

Zoek in geloof Gods leiding in het eenvoudige
We zagen afgelopen dagen: Ook ons eten en slapen doen we uit geloof… Maar misschien zeggen mensen wel: Zijn de problemen van onze moderne wereld niet veel groter en ingewikkelder dan eten of slapen?! Welke oplossing kan geloof bieden voor de grote nationale en internationale problemen waar we ons (ook in Europa, red) in bevinden?
Het is waar; we worden in onze tijd geconfronteerd met reusachtige, ingewikkelde problemen - sociaal, economisch, politiek. Maar het volgende is ook waar: er is geen menselijk verstand dat al deze problemen zelfs maar kan bevatten, laat staan alle oplossingen ervoor uitwerken. Als we alleen van menselijke wijsheid afhankelijk zouden zijn, dan was ons vooruitzicht hopeloos!
Maar geloof gaat altijd samen met nederigheid. Waarachtig geloof maakt onderscheid tussen de dingen die binnen het bereik van de mens liggen, en de dingen die liggen in Gods bereik.
Iemand drukte de verhouding tussen het aandeel van de mens en Gods aandeel in het leven van geloof eens uit als volgt: ‘Als jij het makkelijke doet, dan zal God het moeilijke doen. Doe jij het kleine, dan zal God het grote doen. Doe jij het mogelijke, dan zal God het onmogelijke doen.’
Gods eenvoudige plan voor het leven: de rechtvaardige zal door zijn geloof leven, is vandaag nog steeds van betekenis. Laat de mens zijn deel doen; laat hem door geloof en gehoorzaamheid Gods leiding en zegen zoeken in de eenvoudige handelingen van het dagelijks leven, in het gezin en in de samenleving. Er zal dan een opluchting en bevrijding komen van de spanningen, de druk, de lichamelijke, geestelijke en morele afbraak van het moderne leven. En in de reusachtige gebieden van de moderne wereld die buiten het bereik en vermogen van mensen liggen, zal God bewerken, in antwoord op geloof van de mensen. Ook zal Zijn doeltreffendheid ons verbazen!
Om ten volle te begrijpen welke mogelijkheden er verborgen zijn in het geloof van de mens in God, is het nodig om twee uitspraken van Jezus naast elkaar te zetten. In Mattheüs 19:26 lezen we: Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
En in Markus 9:23 lezen we: En Jezus zei tegen hem: ...alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.
Zet deze twee uitspraken eens naast elkaar: 1. bij God zijn alle dingen mogelijk, en 2. alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Dit betekent dat door geloof Gods mogelijkheden de onze worden!.. Geloof is het kanaal waardoor Gods almacht beschikbaar komt voor de mens.
De beperking van wat het geloof kan ontvangen, is alleen maar de beperking van wat God zelf kan doen voor de mens, als hij maar gelooft…!


Hemelse Vader, wat vind ik het toch heerlijk en nauwelijks te bevatten, dat U, mijn trouwe hemelse Vader, werkelijk tot alles in staat bent! Dank U dat ik U mag vertrouwen voor al mijn problemen en uitdagingen, die voor mij soms zo onhaalbaar en onmogelijk lijken Dank U Heer, dat voor U alles mogelijk is! Amen.