Shop Doneer

Zorgen voor de tempel

Leestijd: 2 min.
De Bijbel heeft me gebracht tot een aantal praktische conclusies over de zorg voor mijn lichaam. Deze wil ik niet op anderen leggen, maar in mijn eigen situatie heeft gebed hierover mij geleid tot radicale veranderingen in mijn levensstijl, die ik ervoer als Gods wil voor mij.
Mijn eerste conclusie - die de basis vormt van alle andere conclusies - is gebaseerd op Paulus' uitspraak: Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? (1 Korinthe 6:19).Als ik werkelijk geloof dat mijn lichaam een tempel is van de Heilige Geest, dan hoor ik er dagelijks mee om te gaan met zorg en eerbied. Stel je voor dat God jou beheerder zou maken van een fysieke, materiële tempel - een gebouw van steen, hout en glas. Zo'n taak zou je gewetensvol oppakken en het gebouw keurig onderhouden. We zouden het schoonmaken, afstoffen, de ramen heel houden, ervoor zorgen dat de toiletten niet verstopt raken. We zouden het een grote verantwoordelijkheid vinden om het gebouw in de best mogelijke staat te bewaren. Nou, Paulus brengt ons hier het nieuws dat we precies zo'n verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van ons lichaam, dat een geestelijke tempel is voor de Heilige Geest. We moeten ons lichaam in een zo goed mogelijke conditie houden, en ons best doen uit te vinden hoe we dat het beste kunnen doen. In zijn tweede brief aan Timoteüs schreef Paulus: Want God heeft ons niet gegeven een geest van angst, maar van kracht en liefde en zelf-discipline (1:7, NKJV).Hier zien we dat de Heilige Geest ook een Geest is van zelfdiscipline. Dit wisten we overigens al uit Galaten 5, waar staat dat de Heilige Geest de vrucht van zelfdiscipline in ons doet groeien. Er is echter een heel subtiele voorwaarde; Hij zal ons niet disciplineren als we niet bereid zijn discipline te ontvangen. Iemand heeft eens gezegd: ieder mens heeft in zijn leven de keuze tussen twee soorten pijn: de pijn van zelfdiscipline of de pijn van spijt... De eerste soort pijn brengt uiteindelijk vreugde. Als we de hulp van de Heilige Geest zoeken, zal Hij ons helpen Zijn discipline te ontvangen.

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus en het werk van Uw Heilige Geest. Ik zal de hulp van de Heilige Geest zoeken om discipline te leren. Ik kies liever de pijn van zelfdiscipline dan dat het gebrek daaraan mij de pijn van spijt oplevert. Help mij om mijn lichaam in de best mogelijke conditie te houden, want het is een tempel van de Heilige Geest, verlost, gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus. Amen.