Shop Doneer

Eenheid in het huwelijk

Het huwelijk is een goddelijke instelling vanaf het begin, en een beeld van Gods verbondstrouw. De geweldige zegen van het huwelijk staat onder druk van vele maatschappelijke invloeden: echtscheiding, homoseksualitiet, overspel, occulte machten en media-invloed. Daarom is het belangrijk Gods bescherming en zegen over ons huwelijk te bevestigen vanuit Zijn Woord.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Van mijn geliefde ben ik
en van mij is mijn geliefde. (1)
U hebt ons aan elkaar gegeven,
om samen één te zijn. (2)
Met U vormen wij een drievoudig snoer,
dat niet snel verbroken zal worden. (3)
Wij zullen nooit echtbreken, (4)
maar houden ons huwelijk in ere
en zijn elkaar trouw,
in alle omstandigheden. (5)
Onze liefde voor elkaar bedekt alles,
gelooft alles, hoopt alles en verdraagt alles. (6)
Ik zoek niet mijn eigen belang,
maar dat van de ander. (7)
Help ons elkaar onderworpen te zijn
in de vreze van Christus. (8)
Zoals men ijzer met ijzer scherpt,
zo scherpen wij ons aan elkaar. (9)
Als de één valt, helpt de ander hem op de been. (10)
Heer, maak ons één,
zoals U één bent met de Vader. (11)

 1. Hooglied 6:3
 2. Genesis 2:24
 3. Prediker 4:12
 4. Exodus 20:14
 5. Hebreeën 13:4 (NBV + Het Boek)
 6. 1 Korinthiërs 13:7
 7. 1 Korinthiërs 10:24 (Het Boek)
 8. Efeziërs 5:21
 9. Spreuken 27:17
 10. Prediker 4:9,10
 11. Johannes 17:11