Shop Doneer

Koning in eeuwigheid

Het Lam dat voor ons geslacht werd, Jezus die Zijn leven voor ons gaf, is ook een Leeuw! Hij is de Koning in eeuwigheid, die als Overwinnaar opstond uit het graf en nu voor eeuwig regeert als de Leeuw van Juda, de Koning der Joden en de Koning van jou en mij!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want U hebt alles geschapen: Uw wil is de oorsprong van alles wat er is.(1)

Lam van God, U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, elke taal, ieder volk en elke natie.
En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.(2)

Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan Zijn Gezalfde, en Hij zal als Koning heersen tot in alle eeuwigheden. Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij Uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard.(3)

Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen.(4)

De zaligheid is van onze God, die op de troon zit, en van het Lam! De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen.(5)

  1. Op. 4:8b, 11 (NBV)
  2. Op. 5:9-10 (HSV)
  3. Op.11:15b, 17 (NBG)
  4. Op. 19:6b (NBV)
  5. Op. 7:10b, 12b (HSV)

Gerelateerde producten