Shop Doneer

Seks & relaties - Gods perfecte plan

Bestel de jongerenkaart over seksualiteit en relaties, en proclameer Gods perfecte wil over je leven als single en met je toekomstige partnerkeuze!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

De Heilige Geest woont in mijn lichaam,
Daarom wil ik het rein houden, en ermee omgaan zoals Hij dat wil. (1)

Onreinheid en ontucht houd ik weg uit mijn leven,
Door God ben ik heilig, en daar gedraag ik mij naar.(2)

Ook op het gebied van seks,
kies ik ervoor om anders te zijn dan de wereld,
want ik heb Jezus leren kennen.(3)

Ik houd mij niet bezig met seksuele onreinheid,
want ik wil niet zondigen tegen mijn eigen lichaam.(4)

Ik laat me niet verleiden,
want mijn lichaam is heilig,
daarom geef ik niet toe aan zondige verlangens.(5)

Ik wacht met seks tot het huwelijk,
Ik ga er eervol mee om en bewaar het voor mijn partner.(6)

Ik kies ervoor om geen ongelijke relatie aan te gaan met een ongelovige,
maar alléén met iemand die Jezus volgt,

Daarin vertrouw ik op God
en geef Hem het laatste woord in al mijn plannen. (7)

God heeft een perfect plan voor mijn leven, dus ik wacht tot Hij de juiste partner in mijn leven brengt! (8)

1 Korinthiërs 3:16
2. Efeziërs 5:3
3. Efeziërs 4:17
4. 1 Korinthiërs 6:18
5. 1 Thessalonicenzen 4:3-5
6. Hebreeën 13:4
7. 2 Korinthiërs 6:14 & Spreuken 3:5-6
8. Jeremia 29:11

Gerelateerde producten