Shop Doneer

U maakt alles nieuw

De realiteit van een gebroken, nog onvolmaakte wereld is overal om ons heen zichtbaar. Maar in die gebrokenheid zien en ervaren we nu al glimpen van de nieuwe, herstelde aarde waar we naartoe onderweg zijn. Hij is het immers die zegt: Zie, ik maak alles nieuw!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

U belooft: ‘Ik maak alles nieuw.(1) Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en aan wat vroeger geweest is wordt niet meer gedacht; het komt niet meer in de gedachten op.(2) Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat Ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.’(3)

Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust.(4)

De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.(5) En God zal alle tranen van onze ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.(6)

Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos, onberispelijk en in vrede door Hem te worden aangetroffen.(7)

  1. Zie Openbaring 21:5 (WV)
  2. Jesaja 65:17 (WV)
  3. Jesaja 65:18, 19b (NBV)
  4. Zie Openbaring 22:1-3 (NBV)
  5. Romeinen 8:21 (NBV)
  6. Openbaring 21:4 (HSV)
  7. 2 Petrus 3:13-14 (NBV)*

* tekst gepersonaliseerd

Gerelateerde producten