Shop Doneer

Vrij van elke schuld

De krachtigste woorden om van schuldgevoel af te komen staan in de Bijbel. Deze kaart helpt je om deze krachtige woorden persoonlijk te maken.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Elk wapen dat tegen mij gesmeed wordt, zal niets uitrichten,
en elke tong die mij veroordeelt, stel ik in het ongelijk.
Mijn gerechtigheid is in U, Heer! (1)

Wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij Heer, van alle zonden,
ook die voor mijzelf verborgen zijn. (2)

Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God.
U deed mij het kleed van de bevrijding aan,
hulde mij in de mantel van gerechtigheid. (3)

Toen ik nog zwak was, is Christus immers voor mij,
die op dat moment nog schuldig was, gestorven.
God bewees mij Zijn liefde doordat Christus voor mij
gestorven is toen ik nog een zondaar was. (4)

Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij mijn zonden van mij
verwijderd. (5)

Zo is er dan nu geen veroordeling voor mij, die in Christus Jezus is.
Want de wet van de Geest des levens heeft mij in Christus Jezus vrijgemaakt! (6)

Hemelse Vader, dank U wel dat Uw Zoon Jezus voor eens en voor altijd heeft
afgerekend met elke beschuldiging die satan tegen mij kan inbrengen. In Hem
ben ik vrij van iedere schuld en laat mij nooit opnieuw aanklagen.
In plaats daarvan belijd ik mijn zonden voor U en weet dat U mij dan vergeeft
en schoonwast van elke ongerechtigheid*. Amen.
(7)

  1. Jesaja 54:17
  2. Psalm 19:13
  3. Jesaja 61:10b
  4. Romeinen 5:6, 8
  5. Psalm 103:12
  6. Romeinen 8:1
  7. *zie ook 1 Johannes 1:9

Gerelateerde producten