• pilgrimage-israel-muhraka-1259041-h
 • 9-zout
 • Online cursus ‘Beloofd Land’

  Doe mee
 • Leven als zout en Licht
  Thema van het Woord van vandaag

  Lees meer

Woord voor vandaag

 • 26 november: De juiste dingen belijden

  Gisteren zagen we hoe belangrijk het is dat we negatieve gedachten en leugens van de satan leren pareren met de waarheid van Gods Woord. De Bijbel leert ons dat satan dag en nacht bezig is ons aan te klagen, te beschuldigen, en ons denken te bombarderen met allerlei negatieve gedachten. (zie o.m. Openbaring 12:10) Om deze afbrekende activiteit van zijn kracht te beroven, geef ik onderstaand graag een lijst van Bijbelse aanwijzingen die ons iets positiefs geven om over te getuigen. Het is meestal geen probleem om christenen aan het praten (of belijden) te krijgen – het lastige deel is om ze (over) de juiste dingen te laten praten of belijden…   Onze eerste aanwijzing komt uit het Bijbelboek Psalmen: Ik zal de daden van de HEERE gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wonderen van oudsher. (Psalm 77:12). Beste vriend of vriendin, als je aan het juiste onderwerp denkt, dan begin je ook te spreken over het juiste onderwerp. Lees meer

26 november: De juiste dingen belijden

Gisteren zagen we hoe belangrijk het is dat we negatieve gedachten en leugens van de satan leren pareren met de waarheid van Gods Woord. De Bijbel leert ons dat satan dag en nacht bezig is ons aan te klagen, te beschuldigen, en ons denken te bombarderen met allerlei negatieve gedachten. (zie o.m. Openbaring 12:10) Om deze afbrekende activiteit van zijn kracht te beroven, geef ik onderstaand graag een lijst van Bijbelse aanwijzingen die ons iets positiefs geven om over te getuigen. Het is meestal geen probleem om christenen aan het praten (of belijden) te krijgen – het lastige deel is om ze (over) de juiste dingen te laten praten of belijden…
 
Onze eerste aanwijzing komt uit het Bijbelboek Psalmen:
Ik zal de daden van de HEERE gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wonderen van oudsher. (Psalm 77:12).
Beste vriend of vriendin, als je aan het juiste onderwerp denkt, dan begin je ook te spreken over het juiste onderwerp. Die twee gaan altijd hand in hand. Vervolgens kijken we naar Jozua 1:8, waar God tegen de Israëlieten zei:
Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.
De Bijbel vertelt je niet hoe je een mislukking kunt worden. Ze vertelt je hoe je verstandig kunt handelen – en de sleutel staat in dit Bijbelgedeelte. Laten we eens beter kijken naar het eerste deel van Jozua 1:8.
Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen…
 
We moeten dus drie dingen doen: het woord van God denken, het Woord van God spreken, en het Woord van God (nauwlettend) doen. Als je zo handelt, dan ben je onkwetsbaar. Je kunt niet falen. God houdt niet méér van Jozua dan van jou. Als jij doet wat Jozua moest doen, volgen dezelfde resultaten. Het is maar net wat je denkt en waar je over spreekt, dat is beslissend voor wat je doet, en vervolgens voor je ervaringen. Dit is zo’n fundamenteel en waar principe, dat uiteindelijk zelfs onze redding ervan afhankelijk is.
Hemelse Vader, dank U wel voor uw heerlijke, levende Woord, dat me instrueert hoe ik verstandig kan handelen om mijn wegen voorspoedig te maken. Dank U voor Uw wet, die ik in de kracht van Jezus voortdurend in mijn gedachten mag houden, erover spreken, en er in diezelfde kracht van Jezus naar mag handelen. Ik heb U lief Heer, en ook Uw wet die door Uw Geest in mijn hart geschreven is. Amen. 
Gebed voor DPM Wereldwijd…
ZWEDEN
Bid voor het nieuwe werk in Zweden, waar vier van Dereks klassieke boeken zullen worden vertaald en gedrukt.
Bid om een goed functionerende relatie tussen Sverre, directeur van het Noorse kantoor, en het team in Zweden dat met hem samenwerkt.

 

25 november: Ons grote wapen: het kruis

Vandaag kijken we naar het eerste hoofdstuk van Kolossenzen:
Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. (Kolossenzen 1:13)
De term ‘overzetten’ is compleet. Twee mannen in het Oude Testament zijn ‘overgezet’ in de hemel zonder te sterven: Henoch en Elia. (Zie Genesis 5:24; Hebreeën 11:5, 2 Koningen 2:1,11-12.) Geen van hen liet hun lichaam achter. Zij werden totaal ‘overgebracht’, volledig door God de Vader opgenomen. En zoals hun ‘overzetting’ totaal was, zo is die van ons dat ook.
God heeft ons volledig overgezet – geest, ziel en lichaam – uit het territorium van duisternis, in het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon, daar waar de regels en wetten de regels en wetten van de liefde zijn. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood… (Romeinen 8:2). Dit is niet iets wat gaat gebeuren in de toekomst, nee, het is al gebeurd. Door het kruis ben ik overgezet, uit het territorium waar ik viel onder de wet van satan. Maar nu ben ik onder de wet van het Koninkrijk van God.
Doordat ik veel te maken heb gehad met mensen die bevrijding nodig hadden van boze geesten, heb ik ontdekt: ons grote wapen is het kruis. Demonen sidderen, als je weet hoe je ze moet vertellen over het kruis. Ze beven voor de naam van Jezus, het bloed van Jezus, en voor het getuigenis van wat Hij deed aan het kruis.
Je hoeft nooit bang te zijn voor de duivel. Dit klinkt misschien ongelooflijk, maar het Woord van God zegt: Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. (Jakobus 4:7)
 
Nadat Jezus gezegd had: Nu zal de vorst van de wereld buitengeworpen worden (Johannes 12:31), vervolgde Hij met: En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken. (Johannes 12:32)
Wiens taak is het om de Heer te verhogen? Die van ons! Ik ben ervan overtuigd dat als elke christen zijn of haar best zou doen om de Heer te verhogen, alle mensen naar Hem toe getrokken zouden worden. Ik zeg niet dat ieder mens tot Hem zou komen; sommigen zullen zich nog steeds blijven verzetten. Maar ieder individu, in elke regio van de wereld, zou ervaren dat de Heilige Geest ons naar Jezus toe trekt, als jij en ik onze taak zouden doen, namelijk Jezus vanaf de aarde verhogen.
Wat is dus onze taak? De Heer Jezus Christus verhogen. Dat is waarvoor we hier zijn – niet om een bepaalde kerk te promoten of de een of andere denominatie, ook niet om door onze woorden eer te geven aan de duivel – eer die hem niet toekomt – maar we zijn hier om de Heer te verhogen.
Ik denk – en ik zeg dit zonder kritisch te willen overkomen – dat de meerderheid van Gods kinderen helaas meer tijd besteedt aan het vertellen wat de duivel allemaal heeft gedaan, dan dat ze (Hem) vertellen wat de Heer heeft gedaan. Heel wat gebedssamenkomsten worden tot een soort mededelingenrubriek voor de satan: ,,Ik heb deze kwaal; mijn hele familie is er ziek van…” ,,Mijn dokter zegt dat ik een ongeneeslijke ziekte heb…”, “…wat mij is aangedaan…” – enzovoort. Elke schijn van het verhogen van de Heer is bij dat soort berichten ver te zoeken… Het tragische is dat mensen zich niet realiseren welke scheppende, of liever: vernietigende kracht zo’n negatief getuigenis heeft.
Toch zijn er vele manieren waarop we juist een Bijbels gefundeerd positief getuigenis kunnen laten horen. Daar zullen we morgen dieper op ingaan, maar voor nu wil ik afsluiten met zo’n positief, Bijbels getuigenis, als voorbeeld van de Waarheid waarmee we elke negatieve belijdenis zijn kracht kunnen ontnemen. Ik zal de daden van de HEERE gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wonderen van oudsher. (Psalm 77:12). Vul je gedachten met Gods grote daden, om de kracht van de vijand te breken.
Heer Jezus, ik prijs Uw grote naam en ik zal aan al Uw wonderdaden blijven denken. Dank U wel Heer, dat U mij vele wonderen heeft laten zien, opdat ik nooit aan de grootheid van Uw naam zou twijfelen. U heeft de volle prijs betaald, redding en vrijheid bewerkt, en leven en overvloed gebracht. Ik prijs Uw heerlijke naam! Amen.
Gebed voor DPM Wereldwijd…
PAKISTAN
Bid om gunst en financiële voorziening voor de directeuren James en Elizabeth, die proberen hun appartement,  waarin het DPM kantoor, te kopen van de verhuurder.
Bid om Gods kracht en bescherming voor hen en hun vertalers.

 

24 november: De vorst van deze wereld is buitengeworpen!

We vervolgen onze studie met ons getuigenis als een manier om een stervende wereld te winnen voor Jezus. Het woord van ons getuigenis is een krachtig, geestelijk wapen voor de zaak van Christus.
We beginnen bij de woorden die Jezus sprak vlak voordat Hij aan het kruis ging:
Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. (Johannes 12:31)
Dat is goed nieuws, of niet? Door wat Jezus deed, werd de vorst van deze wereld – de duivel – buitengeworpen. Door Jezus’ offer aan het kruis stopten zijn mogelijkheden. Hij kon niet verder. Laten we dat goede nieuws vertellen aan de wereld om ons heen! De duivel kan niet om het kruis heen. Hij kan er niet overheen. Hij kan er niet onderdoor. Hij kan er niet doorheen.
Al zijn invloed stopt bij het kruis! Door Jezus’ dood en opstanding is hij buitengeworpen.
Weet je wat Jezus bedoelde met de woorden: Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken…? De mensen die Jezus’ dood eisten, dachten dat ze Hém veroordeelden, maar feitelijk veroordeelden ze zichzelf. Het oordeel dat over Jezus kwam en waar Hij het in deze tekst over had, was het oordeel dat voor hen bedoeld was (en voor ons allemaal). Hij werd veroordeeld in hun plaats. Hij was hun Vervanger. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken… – en doordát het oordeel van deze wereld op Jezus neerkwam, is de vorst van deze wereld buitengeworpen. Zijn autoriteit is afgelopen. Over en uit. Hij heeft geen zeggenschap en geen gezag meer over de ‘nieuwe mens’ in Christus Jezus.
Zoals we eerder zagen, was Jezus ‘de laatste Adam’ (1 Korinthe 15:45). Toen Zijn werk aan het kruis volbracht was, werd Hij ‘de tweede mens’ (vers 47) – het Hoofd van een nieuwe orde, een nieuw ras. Hij kwam, verrees uit de dood en stond op aan de goede kant van het kruis, daar waar geen schaduwen meer zijn, daar waar alleen het licht van Gods aangezicht wordt gezien. ,,Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden.” (Johannes 12:31). O, wat houd ik van die heerlijke waarheid. Het is een geweldig belangrijke proclamatie, die we diep tot ons moeten laten doordringen en altijd vasthouden.
David bad:
Neem de speer in de hand, sluit de weg af, houd mijn vervolgers tegen; zeg tegen mijn ziel: Ik ben uw heil. (Psalm 35:3)
Aan het kruis beantwoordde de Heer Davids gebed. Daar zei Hij: ,,Ik ben uw heil”, en Hij sloot voor eens en voor altijd de weg af voor de vijand van onze ziel. Als je aan de goede kant van het kruis leeft, dan ben je buiten satans territorium.
Hemelse Vader, dank U, dank U, dank U wel, voor de totale, definitieve overwinning van Uw Zoon Jezus! Zelfs als de tegenstander mij intimideert met gedachten dat ik toch nog binnen zijn invloed ben, dan doe ik een beroep op Jezus’ overwinning en weet ik me veilig in Uw bescherming. Ik dank U Heer.
 

 • De proclamatie ‘Laat de verlosten des Heren zo spreken’ is heerlijk om de waarheden uit deze overdenking kracht bij te zetten met Gods levende Woord.

 

Gebed voor DPM Wereldwijd…
ZUID AFRIKA
Bid om de zegen en zalving van de Heer voor Mzi Mahola, die de Xhosa vertaling verzorgt van Life-Changing Spiritual Power.
Bid dat miljoenen Xhosa’s het boek zullen lezen en dat hun levens veranderd worden.
Bid voor de vertaling en het inspreken van de ‘Fundamentenserie’-dvd’s in het Xhosa.

 

23 november: Zijn laatste woorden…

Het delen van het Evangelie kunnen we op vele manieren doen. Ik heb enkele mensen ontmoet die gewoon heel succesvol zijn in evangelisatie. Ze stappen in het vliegtuig, gaan naast iemand zitten, en ziedaar – binnen tien minuten hebben ze het hele Evangelie met die persoon gedeeld! Geloof me, als ik dat probeer, dan wordt het een drama. Ik moet echt blijven bij hoe de Heer me heeft gemaakt; mezelf dus. De manier waarop ik getuig, is waarschijnlijk heel anders dan de manier waarop jij zult getuigen. Maar de mensen naar wie we getuigen, weten haarfijn of onze boodschap echt is, dus we moeten onszelf blijven. Ik heb ontdekt dat wanneer ik dicht bij mezelf blijf, ‘natuurlijk’, en ik ben tegelijk dicht bij de Heer, dan ben ik automatisch een getuige. God spreekt door jou en mij heen tot mensen – als we bereid zijn Hem dat te laten doen. Dus nogmaals, het belangrijkste doel waarvoor we hier zijn, is om getuigen te zijn van Jezus Christus.
 
De woorden die Jezus sprak in Handelingen 1:8 waren de laatste woorden die Hij sprak voordat Hij de aarde zou verlaten en naar de hemel op zou varen. Heb je wel eens bedacht hoe dat moment moet zijn geweest? Je weet zelf wel dat, wanneer je afscheid neemt van iemand die je erg dierbaar is, je juist dat moment van afscheid nemen zult koesteren en onthouden. Dat moment staat in je geheugen gegrift.
Ik weet zeker dat het zo ook was voor Jezus’ discipelen, toen Hij van hen werd weggenomen. Ze wisten dat ze Hem nooit meer zo zouden zien. Zo zullen de laatste woorden die Hij sprak, ook heel belangrijk en heilig voor hen zijn geweest. Wat waren die laatste woorden? …tot aan het uiterste van de aarde… (Handelingen 1:8). Toen de discipelen naar huis gingen, galmden die woorden vast en zeker nog na in hun hart.
Wat hield het hart van de Heer bezig op dat moment? De uitersten van de aarde. In feite zei Hij: ,,Ik ben gestorven. Ik heb de straf op mij genomen. Het werk is volbracht. Maar niemand heeft er baat bij als ze er niet van horen. Als de mensen niet horen van mijn offerdood en opstanding voor hen, dan had ik net zo goed niet kunnen sterven.”
Iemand beschreef eens het moment dat de Heer Jezus terugkwam in de hemel. De engelen aanbaden en verwelkomden Hem, en zeiden hoe geweldig het was wat Hij had gedaan. Toen zei één van de engelen tegen Hem: ,,Heer, U heeft alles volbracht, U heeft de prijs betaald. U heeft redding mogelijk gemaakt! Wat is Uw plan om deze boodschap te brengen aan de mensen die het nodig hebben?” De Heer antwoordde: ,,Nou, Ik heb een aantal discipelen op aarde…” De engel reageerde: ,,Maar Heer, U weet toch hoe onbetrouwbaar ze zijn geweest?! Ze hebben U niet begrepen, ze hebben U teleurgesteld, ze hebben U zelfs verloochend! Wat als ze nu niet naar de mensen gaan en het vertellen? Wat is Uw alternatieve plan?” De Heer antwoordde: ,,Ik heb geen alternatief plan…”
Dat is de realiteit vandaag. Jij en ik zijn Gods plan! Hij heeft geen alternatief. Als wij het niet doen, dan mislukt het hele plan. Wij zijn Zijn getuigen! De Bijbel zegt dat. We kunnen verontrust worden van de verschrikkelijke gebeurtenissen die we lezen in de krant, en de vreselijke dingen die we zien in films. Maar deze dingen zijn allemaal geen getuigen van Hem. Wij zijn degenen op wie Hij rekent om Hem bekend te maken aan de wereld. Zullen we gehoorzaam zijn aan die opdracht?
Vader, ik wil gehoorzamen aan die heilige opdracht, om Uw naam en Uw redding bekend te maken in deze wereld. Ik zal me inzetten om te helpen die allerbelangrijkste boodschap aller tijden, wijd en zijd bekend te maken tot aan de uiterste hoeken van de aarde! Of dat nu is door gebed en voorbede, door het steunen en helpen van andermans bediening, of door zelf te gaan… Leid mij door Uw Geest Heer, om te wandelen in de werken die U heeft voorbereid. Amen. 
Gebed voor DPM Wereldwijd…
POLEN
Bid om wijsheid voor Marek en Agnieszka die doorgaan met de coördinatie van het werk van DPM in Polen; bid dat ze wandelen in goede gezondheid en kracht voor hun taken.
Bid om een geslaagde afronding van de drukprojecten die voor dit jaar gepland staan.
Bid om gunst en samenwerking van de Poolse kerken en Christelijke organisaties bij het bereiken van de Poolse bevolking met het Evangelie en solide onderwijs.

 

22 november: ‘Het oude, oude verhaal…’ tot de einden van de aarde!

Gisteren zagen we dat wij Jezus’ getuigen zijn hier op aarde – niet een getuige van onszelf, niet een getuige van een kerk, maar van Hem! Ook leerden we dat we ervoor moeten kiezen om óf met God mee te werken, óf dat we Zijn kansen voorbij laten gaan…
Mijn grootvader was thuis. Hij lag op sterven door kanker. Mijn familie had mij al vierenhalf jaar niet gezien. Ik was de enige kleinzoon, zelfs de enige mannelijke afstammeling in de hele familie, dus iedereen vond het logisch dat ik zou terugkeren naar huis. Het Britse leger was verplicht om mijn reiskosten naar huis te vergoeden en stond op het punt me terug te sturen. Maar toen gebeurde het dat God tegen me zei: ,,Ik heb een deur voor je geopend om de bediening in te gaan. Je kunt die deur ingaan als je wilt. Maar als je wacht, dan zal de deur weer dichtgaan.” Dit was een belangrijk kruispunt in mijn leven – en ik ben zo blij dat ik door de deur ben gestapt die God toen heeft geopend.
Dus, ik werd een zendingswerker. Mijn loopbaan als prediker begon in de stad Jeruzalem in 1946. Ik prijs de Heer dat in de jaren die volgden, ik ook letterlijk naar de uitersten van de aarde mocht gaan. In onze basistekst van gisteren lazen we: …en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. (Handelingen 1:8) Als we het eerste deel van die tekst nog eens lezen, …maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal, dan realiseren we ons dat het deze opdracht is, waar we in de eerste plaats de kracht van de Heilige Geest voor hebben ontvangen…
Trouwens, weet je waar in mijn geval die ‘uitersten der aarde’ onder meer bleken te zijn? Bedenk je daarbij dat dat punt gemeten moet worden vanaf Jeruzalem. Als je naar een aardbol kijkt en de verste afstand meet op het aardoppervlak, vanaf Jeruzalem naar een plaats die bewoond is, weet je waar je dan uitkomt? Bij de oostkust van Nieuw Zeeland.
Met Kerst 1967 kwam ik in Nieuw Zeeland, en sinds die eerste keer ben ik daar nog vele malen geweest. Mijn grootste verlangen en doelstelling was om een getuige van Jezus te zijn tot de einden van de aarde, totdat elke stam en taal en natie gehoord heeft over redding in de Here Jezus Christus.
Het baart me weleens zorgen dat de Gemeente in het algemeen behoorlijk verslapt is in het werken aan en bereiken van die doelstelling. Van de honderden miljoenen mensen op het continent Afrika, hebben vele miljoenen nog nooit de Naam van Jezus gehoord. En als je naar het subcontinent India gaat, dan hebben we het over nog eens vele honderden miljoenen…
Er is een oud Engels gezang dat zegt: ‘Tell me the old, old story…’. Jaren terug zag ik in een tijdschrift een foto van een oude, Aziatische vrouw. Ze had grijs haar, vele rimpels, en was duidelijk op leeftijd. Zij zei over dit lied en over het Evangelie: ,,Het oude, oude verhaal?! Nou, ik bén oud – maar ik heb het nog nooit gehoord!”. Zoals deze Aziatische vrouw zijn er vele miljoenen die het Evangelie nog nooit hebben gehoord. Voor hen is het niet oud. Voor sommige mensen is het verrassend nieuw.
Toen een vriend van mij ooit naar Rusland vloog, getuigde hij tegen twee stewardessen. Toen hij Johannes 3:16 aan hen voorlas, zei hij: ,,God houdt van jullie!” Ze zeiden: ,,God houdt van ons? Onmogelijk. Dit hebben we ons hele leven nog nooit gehoord…” In het vliegtuig leidde hij deze twee stewardessen tot de Heer, vlak voor de neus van alle andere passagiers. In hun hele leven hadden ze nog nooit gehoord dat God van hen houdt. Het was totaal nieuw voor hen.
Waarom zijn we hier op aarde? Om getuigen van Jezus Christus te zijn – om het de mensen te vertellen, het hen te laten weten en vooral, het hen te laten zien.
Heer, ik realiseer me dat het delen van dat oude, ‘gouden’ verhaal van het Evangelie zo’n beetje het meest belangrijke is waarvoor ik hier op aarde ben. Maakt u mij gepassioneerd en bekwaam om het te delen in iedere gelegenheid waarin Uw Geest mij leidt. Amen. 
Gebed voor DPM Wereldwijd…
INDIA
Het jaarlijkse DPM-Kerstfeest voor weeskinderen zal begin december worden gehouden.
Bid dat de 600 wezen en behoeftige kinderen die verwacht worden rijk gezegend zullen worden, en in het bijzonder dat zij die Jezus niet kennen positief zullen reageren op de Evangelieboodschap en Hem als hun Heer en Redder zullen aanvaarden.

 

21 november: Getuigen van Jezus!

Nu we de wapens van gebed en vasten hebben behandeld, zoomen we in op nog een ander geweldig wapen waarmee God Zijn kinderen heeft uitgerust, zodat we overwinning kunnen boeken in het geestelijke conflict waarin we allemaal betrokken zijn. Dat wapen is de kracht van ons getuigenis.
In Handelingen 1:8 lezen we de laatste woorden die Jezus tegen Zijn discipelen sprak toen Hij nog op aarde was:
…maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. (Handelingen 1:8)
Dit vers openbaart ons wat het belangrijkste doel is van het ontvangen van de Heilige Geest, namelijk dat we getuigen zijn… ,,U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen… etc.” (…kracht waarvoor? Dat lezen in het eerstvolgende vers:) ,,U zult Mijn getuigen zijn.” Merk op dat Jezus niet zegt: ,,U zult getuigen…” Sommige mensen zijn als het ware ‘professionele’ getuigen, maar dat is niet wat Jezus bedoelde. Hij had het over een ‘getuige zijn’ – in alles wat we zeggen en doen. Ons hele leven is ons getuigenis.
Merk ook op dat we Zijn getuigen zijn – we getuigen van Hem, niet van een bepaalde ervaring, of van de een of andere denominatie. We moeten getuigen zijn van de Here Jezus Christus. Je zult zien dat de Heilige Geest Zich altijd begint terug te trekken, als mensen getuigen zijn van iets anders dan van Jezus Christus – bijvoorbeeld mensen die vooral getuigen van zichzelf, of van hun werk, of van hun specifieke kerk… Nee, we moeten getuigen zijn van Jezus! De Heilige Geest beweegt vanaf daar verder, want Hij is gekomen om ons getuigen te maken van één Persoon, en die Persoon is de Here Jezus Christus. Het doel van dit getuigenis van Jezus is, dat het verspreid wordt tot aan de einden van de aarde.
De uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren was als een grote steen die midden in een vijver werd gegooid. Dat veroorzaakte een grote plons, maar daar bleef het niet bij. Uit die plons begon het water in kringen alle kanten op te golven, de ene golf na de andere. Gods doel is dat die golven uit gaan vanuit die grote centrale plons, totdat ze iedere hoek en elke uitstulping van de vijver hebben bereikt – totdat de uitersten van de aarde zijn geraakt.
 
Altijd als ik Handelingen 1:8 noem in mijn onderwijs, geef ik ook mijn persoonlijke getuigenis hierover. Toen ik eindelijk, na vijfenhalf jaar, afzwaaide uit het Britse leger (daarin had ik één jaar gediend in onbekeerde staat, en vierenhalf jaar als pas bekeerde), werd verwacht dat ik terug zou gaan naar huis. Maar dat gebeurde niet – ik ging nog niet terug naar Groot-Brittannië.
De dag dat ik stopte als Brits soldaat, werd ik zendingswerker – en niet op de gangbare, traditionele manier. Ik ging nooit naar een zendingscommissie, heb nooit een intake- of sollicitatiegesprek gehad, behalve dan met de Heer. In wezen had God mij gewoon geroepen, en ik volgde. De Bijbel zegt: Hij die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen (1 Thessalonicenzen 5:24). De Heer zei mij ook heel duidelijk dat de deur op dat moment open was naar fulltime bediening. Als ik wilde, dan kon ik erdoorheen stappen. Maar als ik wachtte, dan zou die deur weer sluiten.
Er zijn twee soorten situaties die nooit wachten tot de mens er klaar voor is: Gods kansen en Gods oordeel. Die komen nooit op het moment dat wij denken dat we er klaar voor zijn. We moeten kiezen of we met God meewerken, of dat we Hem voorbij laten gaan. God heeft mij dat principe toen duidelijk laten zien.
Heer, U die mij roept, bent trouw, U zult het ook doen! Op basis van die belofte wil ik open zijn voor de kansen die U mij biedt, Vader. Ik wil met U meewerken Heer, om de wereld om mij heen te beïnvloeden door een getuige van U te zijn. Amen.
Gebed voor DPM Wereldwijd…
ENGELAND
Er bestaat grote belangstelling van gevangenissen in het Verenigd Koninkrijk voor materiaal in buitenlandse talen. Bid dat spoedig aan deze verzoeken voldaan kan worden.
Bid dat dit onderwijs impact zal hebben op de gedetineerden en dat ze voor altijd door de Heer veranderd zullen worden.

 

20 november: Glorieuze mogelijkheden

We hebben gezien – en we benadrukken – dat de Gemeente van Jezus Christus de enige vertegenwoordiging is op aarde, die de autoriteit heeft om de overwinning van Jezus Christus toe te passen en uit te werken. Ik geloof niet dat deze taak volbracht kan worden door één enkel individu. Het lichaam van Jezus Christus heeft glorieuze mogelijkheden – gezamenlijk – om de overwinning en de autoriteit van Christus te demonstreren. Het derde hoofdstuk van Efeze leert ons dat dit Gods bedoeling is:
…opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden… (Efeze 3:10)
God heeft de Gemeente uitgekozen om als gezamenlijke eenheid Zijn veelvuldige, veelkleurige wijsheid te openbaren. Jij hebt een speciale openbaring te geven, niet alleen aan de wereld om ons heen, maar ook aan de overheden en machten in de hemelse gewesten. Deze speciale openbaring van Gods wijsheid manifesteert zich in de eerste plaats als Zijn genade in jouw leven. Niemand anders kan de bijzondere openbaring geven die jij te geven hebt. Gezamenlijk vormen we bovendien de samengestelde openbaring van de veelvuldige, veelkleurige wijsheid van God.
 
Als ik in de inleiding vandaag noem dat de Gemeente vandaag ‘glorieuze mogelijkheden’ heeft om Jezus’ overwinning en gezag te demonstreren, dan wil ik benadrukken dat Gods geweldige doelen niet vervuld zullen worden door één of enkele begaafde, talentvolle individuen. Het is de taak en opdracht van de Gemeente als geheel. God en de hele schepping hebben erop gewacht dat de Gemeente deze waarheid zou bevatten en haar roeping zal gaan vervullen. (Zie bijvoorbeeld Romeinen 8:18-22)
Ik wil je aanreiken dat God jou persoonlijk roept om een nieuw verantwoordelijkheidsgevoel op te pakken – niet alleen maar individueel – maar ook gezamenlijk, voor je land en voor de wereld. Ik geloof dat God erop wacht dat de Gemeente effectiever aan de slag gaat met de kritieke situatie waarmee jouw land vandaag wordt geconfronteerd…
Kijk daarbij verder dan de individuele noden, want als uiteindelijk je hele land afbrokkelt en instort, dan staan de individuele noden in de schaduw van die catastrofe! We zijn in deze tijd aangeland op een punt dat zo’n catastrofe gemakkelijk kan plaatsvinden. Alleen een goddelijk ingrijpen kan het voorkomen, en de Gemeente van Jezus is de enige autoriteit op aarde om die goddelijke interventie te doen komen. In eerdere overdenkingen leerden we over de plaats van vasten als middel om onszelf te verootmoedigen, zodat we misschien Gods oordeel over ons land kunnen afwenden. Ik denk dat als het instrument van vasten wordt gebruikt, in overeenstemming met de principes van Gods Woord, er geen krachtiger wapen voor Gods volk beschikbaar is.
Hemelse Vader, maak mij die soldaat in Uw leger, die verantwoordelijkheid oppakt voor de redding van ons land – specifiek in de tijden die eraan komen! Dank U voor de glorieuze mogelijkheden die wij als Kerk hebben, om Jezus’ overwinning te vieren en toe te passen in de hemelse gewesten. Sterkt U mijn arm voor de strijd Heer, zodat Uw overwinning zichtbaar wordt – in mijn eigen leven en overal om mij heen! Amen. 
Gebed voor DPM Wereldwijd…
IRAN
Bid om de zegen van God voor het opnemen van nieuwe dvd-titels in het Farsi.
Bid om bescherming voor het nieuwe DPMkantoor en het team in Iran, dat gaat proberen gelovigen te discipelen en te trainen, en Dereks materialen te verspreiden.

 

19 november: Zakendoen met God

Gisteren vertelde ik over de leerschool die mijn vier jaren in het Britse leger tijdens WOII voor me geweest zijn. Ik kan me herinneren dat ik maandenlang in de woestijn was, dag in, dag uit, zonder ooit verharde wegen te zien. Ik was omgeven door vleselijke, vloekende soldaten die totaal niet geïnteresseerd waren in God of de dingen van God. Er was geen manier om eraan te ontsnappen want ik kon geen kant op. Er zijn momenten geweest van wanhoop, dat ik alleen zat en stil bleef – en ik stak zelfs mijn mond in het stof, precies zoals Klaagliederen 3:29 zegt. Je zou misschien niet verwachten dat zo’n vers letterlijk in vervulling gaat, maar ik kan me vele keren herinneren dat ik mezelf op mijn gezicht wierp, in de woestijn, met mijn mond in het stof, want …misschien is er hoop… Ik vond het geen leuke periode, maar het was heel goed voor me. Voor mij was dat een belangrijke plaats, de plek waar je mens wordt, onderworpen aan je Schepper – met je gezicht in het stof.
Als je de beschrijving in Joël volgt die we al eerder hebben bekeken, als je in het stof neerknielt voor God, jezelf verootmoedigt, als je niet alleen je kleren scheurt, maar ook je hart… Als je zoekt naar God met heel je hart, en alle materiële afleiding opzij zet, dan zal God de hemel openscheuren en neerdalen. De bergen zullen smelten als was voor Zijn aangezicht, en we zullen een machtige opwekking zien van de Heilige Geest (zie Jesaja 64:1). Wij staan aan de winnende kant!
 
Er is een gedeelte in het boek van Micha dat zegt dat de ,,Doorbreker” is opgerukt, en dat de Koning voor Zijn volk uit gaat.
De Doorbreker trekt vóór hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun Koning gaat vóór hen uit, de HEERE gaat aan de spits. (Micha 2:13)
De Doorbreker is Jezus Christus. Hij is voor ons opgetrokken – de weg is geopend. Al wat wij moeten doen, is volgen. Oh, het Evangelie is zulk goed nieuws! Dat ik toch nooit tekort zal schieten in het benadrukken van die waarheid. Ons wordt niet opgedragen om stil te zitten en te zeggen: ,,Het spijt me, maar er is niets wat ik kan doen…” Je kúnt iets doen. Jij kunt ingrijpen. Je kunt God zoeken. Herinner je je de krachtcentrale van gebed die ik beschreef vanuit drie verzen?
Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. Als twee van u op aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen…Waar twee of drie in Mijn [Jezus’] Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. (Mattheüs 18:18,19 en 20)
Deze geweldige beloften sluiten niets uit. Dit is de bron van alle kracht. Dit is de plaats van alle autoriteit, en ze wordt omheind, zoals we al eerder zagen, door goede, zuivere relaties. Ik wil je aanraden dat je je inzet om mee te doen, om zaken te doen met God. Ik daag je uit om te reageren op wat we in deze overdenkingen hebben behandeld. Een tijd geleden heb ik de beslissing genomen om niet alleen meer onderwijs te geven, maar mensen altijd ook uit te dagen… Ik wil je zoveel mogelijk helpen om een definitieve, praktische en persoonlijke toepassing te maken van het onderwijs. Laat Bijbelse instructie nooit puur theoretisch zijn. Het moet ook praktisch worden toegepast. Als jij je toe wilt wijden om te vasten voor jouw land, mag ik dan voor je bidden?
Vader, ik dank U voor deze geliefde zoon of dochter van U, die met enthousiasme en gehoorzaamheid wil antwoorden op Uw roep om verandering te brengen. Het zal niet gemakkelijk worden en er zullen beproevingen en worstelingen zijn. Toch heeft U ons geroepen in een koninkrijk van conflict, maar U heeft ons de overwinning beloofd. Ik bid Heer, voor de geliefde vriend(in) die deze woorden nu leest – dat U een weg opent om dit realiteit te laten worden in zijn/haar leven.
Ik vraag U om deze persoon te onderwijzen vanuit de Bijbel. Laat alstublieft aan deze man of vrouw zien hoe hij of zij deelneemt aan dit conflict; hoe ze samen kunnen werken in kleine groepjes, verenigd in de Geest; hoe zij de strijd voort kunnen zetten om Uw Koninkrijk te vestigen. In Jezus’ Naam, amen.
Gebed: Als je wilt, kun je met het volgende gebed antwoorden op Derek Prince’ voorbede voor jou:

Hemelse Vader, dank U wel dat ik inderdaad een zekere roeping mag ervaren die uitgaat van Uw Woord, in deze roerige tijd waarin ik leef; een roeping om door vasten en gebed een verschil te maken in Nederland. Dank U Heer Jezus, dat U als de grote Doorbreker voor mij uit ben getrokken om Uw Koninkrijk te vestigen, met voor mij een speciale rol als gebedsstrijder. Amen.
Gebed voor DPM Wereldwijd…
MADAGASCAR
Bid om gunst voor Dries en Valerie die uitreiken naar Bijbelscholen met Dereks onderwijs.
Bid om wijsheid en leiding voor Valerie en een nieuwe werker die zal helpen met de redactie.
Bid dat het inspreken van Dereks onderwijs in het Malagasy voor de mp3 spelers en cd’s
voor de radio-uitzendingen geslaagd verloopt.

 

DPM NEDERLAND

Nobelstraat 7-08
7131 PZ Lichtenvoorde

CONTACT

Email: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email
 • Neem contact op
 • Volg ons op twitter
 • Facebook
 • Bekijk gratis preken