Dagelijkse overdenking

  • 23 maart: Bewegen in Gods doelen

    Weekthema: Het prachtige geheim De komende dagen gaan we dieper in op de details van hoe wij kunnen reageren op Gods keuze voor ons om Zijn doelen te volbrengen. Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven… (Johannes 15:16) De keuze waar hier over gesproken wordt, begint niet bij de discipelen. De keuze begint bij de Heer Jezus Christus. Hij koos ons. Hij heeft ons ervoor bestemd om erop uit te gaan en de opdrachten te volbrengen die Hij ons gegeven heeft. En in het vervullen van de taken, brengen we direct ook blijvende geestelijke vrucht voort. Als we ons bewegen in de vervulling van Zijn goddelijke opdracht, dan krijgt ook de rest van het Bijbelgedeelte gestalte. …opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. (vers 16) Als je beweegt in de wil Lees meer

Homepage

DPM NEDERLAND

Nobelstraat 7-08
7131 PZ Lichtenvoorde
KvK#: 41121393

CONTACT

Email: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email