Dagelijkse overdenking

  • 18 oktober – Een troon voor de koning

    Woord uit het Woord – dag 26 Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël. (Psalm 22:4) Wat een heerlijke openbaring is dit. Laten we ons realiseren dat de troon van God rust op de lofzangen van Zijn volk. God is heilig. God is Koning. Hij is de Koning van de koningen en de Heer van alle heren. Wij maken Hem geen Koning doordat we Hem prijzen, maar we bieden Hem door onze lofprijs en aanbidding de troon aan waar Hij recht op heeft. Jezus zei : “Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden”. Zijn aanwezigheid in ons midden is gegarandeerd. Die is afhankelijk van Zijn trouw, niet van onze houding. Maar als Hij in ons midden komt – als de Koning der koningen en de Heer der heren – is het volkomen juist en gepast dat we reageren op Hem als op een Koning. Als Koning verdient Hij een Lees meer

Homepage

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email