• 40675003 - white flowers (leucanthemum vulgare lam., ox-eye daisy, oxeye daisy) in the meadow

Dagelijkse overdenking

  • 26 oktober: Bekering is altijd de eerste stap

    ‘Bekeert u en gelooft het evangelie…’ Jezus’ allereerste opdracht was en is bekering. Eerder kunnen mensen niet geloven. Het is een wijdverbreid misverstand dat mensen zouden kunnen geloven, in de ware zin van het woord, zonder zich eerst te bekeren. Het is altijd: eerst bekeren, dan geloven. Na zijn opstanding zei Jezus tegen zijn discipelen in Lucas 24:47: …dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Hier zien we opnieuw zo’n belangrijke volgorde; de boodschap is eerst bekering, dan pas vergeving van zonden. Er is geen vergeving van zonden zonder bekering, zonder dat ons denken veranderd is… Op de Pinksterdag, in Handelingen 2:38, toen de overtuigde maar nog onbekeerde menigte tegen de apostelen zei: ,,Mannen broeders, wat moeten we doen?”, gaf Petrus hen heel duidelijk antwoord: En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van Lees meer

Homepage

DPM NEDERLAND

Nobelstraat 7-08
7131 PZ Lichtenvoorde
KvK#: 41121393

CONTACT

Email: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email
  • Neem contact op
  • Volg ons op twitter
  • Facebook
  • Bekijk gratis preken