22 november: Rhema is specifiek en persoonlijk

Thema: Hoe geloof komt…

Rhema is specifiek en persoonlijk

22 november

Gisteren leerden we dat rhema (het gesproken woord)de wijze is waarop de Heilige Geest een deel van het logos (het totale, vaststaande Woord van God) uit de eeuwigheid doet neerdalen en die in contact brengt met de tijd en de menselijke ervaring.

 

Als Gods rhema opdeze manier tot ons komt, is dat zowel specifiek als persoonlijk. Dit zal ik illustreren vanuit mijn ervaring in het hospitaal. God sprak in die tijd tot me als iemand in een specifieke situatie. Hij liet me zien hoe ik mijn genezing kon ontvangen: ik moest Zijn woorden als medicijn innemen en dit boven alle normale medicatie laten gaan. Toen ik gehoorzaamde werd ik genezen. Het zou echter ver­keerd zijn geweest aan te nemen dat God precies dezelfde geneeswijze voor iemand anders zou hebben voorgeschreven – of zelfs voor mijzelf in een eventuele latere ziekte. In feite heeft God, toen ik in latere gelegenheden genezing nodig had, me niet op dezelfde manier geleid. Er zijn tijden geweest dat ik dankbaar de hulp van artsen heb aanvaard en daardoor genezing heb ontvangen.

 

Rhema komt dus tot ieder van ons individueel en rechtstreeks van God. Het heeft te maken met een specifieke tijd en plaats. Het gaat uit van een voortdurende, persoon­lijke relatie met God. Bij elk opeenvolgend rhema leidt God ons in een persoonlijke geloofsdaad, waartoe Hij ons op dat moment geroepen heeft. Een rhema dat aan een bepaalde gelovige wordt gegeven, is mogelijk ongeschikt voor een ander. Vaak is het zelfs niet eens geschikt voor dezelfde gelovige in een latere situatie.

 

Dit leven van voortdurende afhankelijkheid van Gods rhema wordt duidelijk neergezet door Jezus, in de woorden waarmee Hij satans eerste verzoeking in de woestijn pareerde: “De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord (rhema) dat uit de mond van God komt ” (Matth. 4:4). Het woord ‘komt uit’ staat in de onvoltooid tegenwoordige tijd. We zouden kunnen zeggen: ‘ieder woord zoals het uitgaat van de mond van God’. Jezus sprak hier over een specifiek woord dat regelrecht uit Gods mond komt, een woord waaraan kracht is verleend door ‘de adem van Zijn mond’, dat is de Heilige Geest. Dat is ons ‘dagelijks brood’ – altijd vers, altijd ‘uitgaand’. Als we in voortdurende afhankelijkheid daarvan leven, verschaft dit ons dag aan dag het benodigde geloof waardoor ‘de rechtvaardige zal leven’.

 

We kunnen de relatie tussen logos en rhema als volgt samen­vatten:

 

* Rhema neemt het eeuwige logos en brengt het in de tijd.

* Rhema neemt het hemelse logos en brengt het op aarde.

* Rhema neemt het latente logos en maakt het manifest.

* Rhema neemt het algemene logos en maakt het specifiek.

* Rhema neemt een deel van het totale logos en biedt het aan in een vorm die de mens kan bevatten.

* Rhema isals ieder stukje brood waarmee Jezus de menigte voedde. Ze zijn aangepast aan de nood en het vermogen van ieder persoonlijk; vaak komt het tot ons via de handen van een ander.

Vader, dank U wel voor Uw dagelijkse, verse brood, Uw Woord dat U specifiek voor mij persoonlijk aan mij wilt geven. Ik wil in afhankelijkheid leven van Uw Woord, dat U tot mij spreekt door Uw Heilige Geest. Dank U wel, dat Uw Woord mij het geloof geeft waardoor ik zal leven!
 

Uit het boek: Leven door geloof

                                               

DPM Wereldwijd…

 

WIT RUSLAND

Door middel van Dereks materiaal hebben velen bevrijding, genezing en geestelijke groei ervaren. Toch zijn er enkele voorgangers die Dereks onderwijs (of degenen die het bestuderen) niet toelaten in hun kerken.

Bid dat de Heer deze leiders wakker zal maken en hen in de volheid van Zijn Geest zal brengen.

Bid dat die kerkleden die afgewezen zijn een groep gelovigen zullen vinden die in de waarheden van Gods Woord wandelen.

 

DPM NEDERLAND

Nijverheidsweg 12
7005 BJ Doetinchem
KvK#: 41121393

CONTACT

E-mail: info@derekprince.nl
Telefoon: +31 (0) 251 255 044
(elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

ONDERWIJS- EN NIEUWSBRIEVEN

Ontvang onze gratis onderwijs- en nieuwsbrieven
- per post
- per email