Shop Doneer

God van verleden, heden en toekomst

Leestijd: 3 min.

We gaan verder met onze studie naar aspecten van de derde persoon van de Godheid - de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft drie heel belangrijke eigenschappen. Hij is eeuwig, Hij is alwetend en Hij is alomtegenwoordig. Komende dagen zullen we deze unieke eigenschappen belichten.

Aan het eind van één van de eerste pinksterdiensten die ik bijwoonde, vroeg de voorganger aan mij: “Geloof je dat je een zondaar bent?'' Ik was in die tijd net afgestudeerd als filosoof en had aan de Universiteit van Cambridge een verhandeling geschreven over definities. Onmiddellijk bedacht ik me welke definities ik allemaal kende van het woord 'zondaar' en volgens mij was iedere definitie die ik kende, zonder uitzondering op mij van toepassing! Dus volmondig antwoordde ik: “Ja, ik geloof dat ik een zondaar ben!''

Daarna vroeg de voorganger mij: “Geloof je dat Christus voor je zonden gestorven is?'' Ik dacht even na over deze vraag en antwoordde: “Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet begrijp wat de dood van Jezus Christus, negentien eeuwen geleden, te maken heeft met de zonden die ik in mijn leven begaan heb.'' De voorganger ging wijselijk niet met me in discussie, maar ik weet zeker dat hij voor me is gaan bidden. Want slechts een paar dagen later had ik een ingrijpende ontmoeting met de Here Jezus Christus, die mijn hele levensloop radicaal veranderde. De Bijbel werd van het ene op het andere moment een levend, betekenisvol boek voor mij.

Enige tijd later las ik in Hebreeën 9:14 dat

Christus Zichzelf door de eeuwige Geest als een smetteloos offer aan God gebracht heeft.

Plotseling besefte ik het belang van het woord 'eeuwig'. Het betekent veel meer dan 'het duurt heel lang'. Het duidt op iets wat het begrip 'tijd' overstijgt. Iets wat grenzeloos is. 'Eeuwig' strekt zich uit over verleden, heden en toekomst.

Toen Jezus Zichzelf offerde aan het Kruis, bleef de betekenis van Zijn offer niet beperkt tot de tijd dat Hij op aarde was. De verzoening door Zijn offer omvat de zonden van iedereen, van welke tijd dan ook - in verleden, het nu en de toekomst. Hij stierf daarmee dus ook voor de zonden die ik negentien eeuwen later zou begaan.

Het Griekse bijvoeglijk naamwoord 'eeuwig' heeft een heel diepe betekenis. Het komt van het zelfstandig naamwoord aion. Een aion is een begrip om tijd aan te duiden en het komt in verschillende uitdrukkingen voor, onder meer in de volgende vertalingen:

Hebreeën 7:24: in eeuwigheid (in het Engels: for the age, dat wil zeggen: voor de duur van dit tijdperk.)
Judas 25: vóór alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden. (NBG)
Galaten 1:5: in alle eeuwigheid

De Engelse en Nederlandse vertalingen van het woord 'eeuwig' kunnen niet de diepgang uitdrukken die in de oorspronkelijke Griekse versie naar voren komt. Deze en soortgelijke uitdrukkingen boezemen mij altijd groot ontzag in. Ik voel me dan als een druppeltje boven een bodemloze afgrond. Mijn verstand kan onmogelijk bevatten dat er een eeuwigheid zou zijn die bestaat uit verschillende eeuwigheden, en al helemaal niet dat die eeuwigheden op hun beurt weer een eeuwigheid vormen. Toch strekt de Heilige Geest Zich over deze perioden uit, van het onmetelijke verleden naar de onmetelijke toekomst. Ik begin opnieuw te begrijpen dat God in de hemel voortdurend aanbeden wordt als de Almachtige, Die was (eeuwig), Die is, en Die komt! (Openbaring 4:8).

Gebed van de dag

God in de hemel, dank U voor de vergeving van mijn zonden, die voor eens en altijd bewerkt is door Jezus' offer aan het Kruis. Dank U dat Uw eeuwige Geest ook in mij is. Daardoor aanbid ik U als de Almachtige, Die was, Die is, en die komt! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.