Shop Doneer

De Heilige Geest als Persoon

Leestijd: 3 min.

Gisteren leerden we dat in het oorspronkelijke Grieks van het Nieuwe Testament het woordje ‘de’ wordt toegevoegd als het gaat over de Heilige Geest als een persoon, en het wordt weggelaten als het verwijst naar Heilige Geest als ‘kracht’ of ‘invloed’…

Het woordje ‘de’ wordt ook toegevoegd aan ‘Heilige Geest’ als Hij beschreven wordt als Degene die gezag uitoefent in de gemeente, bijvoorbeeld bij het uitzenden van apostelen, de aanstelling van oudsten of door het richting geven aan apostolische bedieningen.

Aan de andere kant, als mensen worden gedoopt in - of vervuld met - de Heilige Geest, dan wordt het woordje ‘de’ meestal weggelaten. Dit zou dan betekenen dat de Heilige Geest in die gevallen gezien wordt als iets onpersoonlijks – dus als leven, of kracht, of een invloed.

Vandaag en morgen kijken we naar twee lijsten. In de eerste staan teksten waarin het woordje ‘de’ voorafgaat aan ‘Heilige Geest’. In de tweede lijst wordt ‘Heilige Geest’ beschreven zonder ‘de’.

Met ‘de’ ervoor:

Mattheüs 12:31 -... maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden. (Vergelijk ook Markus 3:29)
Markus 13:11 - ... want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest.
Lukas 3:22 – en dat de Heilige Geest op Hem (Jezus) neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif.
Lukas 12:12 - Want de Heilige Geest zal u … leren wat u moet zeggen.
Johannes 14:26 - maar de Trooster, de Heilige Geest ... die zal u alles onderwijzen ...
Handelingen 2:38 - en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Handelingen 5:3 - Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest...
Handelingen 13:2 - zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb.
Handelingen 13:4 - Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar…
Handelingen 15:28 - Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht ...
Handelingen 16:6 - … werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Asia te spreken.
Handelingen 20:28 - Zie dan toe op … heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft …
Handelingen 21:11 - Dit zegt de Heilige Geest ...
1 Korinthiërs 6:19 - Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is...?

In alle bovenstaande teksten spreekt de Bijbel dus over de Heilige Geest als een persoon, is het de derde persoon van de Godheid die de activiteit (uitzending, plannen van bediening, onderwijzen, een gave meedelen en actief maken, het ondernemen of juist blokkeren van initiatief… etc.) onderneemt.

Dit onderstreept dat het ook voor ons belangrijk is ons contact met de Heilige Geest als persoon te koesteren en te onderhouden. Wat zouden we als kinderen van God veel meer van Gods leiding ervaren, als onze gemeenschap met de Heilige Geest - die bijzondere derde Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid – op een hoger plan werd gebracht!

Gebed van de dag

Heer, leer mij om de gemeenschap met Uw Heilige Geest in mijn leven te ontwikkelen en te koesteren, zodat U mij op een meer directe manier kunt leiden en sturen, zodat ik mag helpen bij de bouw van Uw Koninkrijk en het tot vervulling brengen van Uw wil… Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.