Shop Doneer

Alles ligt aan Jezus' voeten

Leestijd: 2 min.

Wanneer Jezus, de Messias, uit de hemel terugkeert, zal Hij alle dingen herstellen en in heerlijkheid regeren. Laten we een belangrijk aspect van dit herstel niet uit het oog verliezen: Jezus is ons Hoofd.

Laten we wat dieper ingaan op wat het Nieuwe Testament hierover te zeggen heeft. In Efeze 1, dat prachtige gebed van de apostel Paulus, sluit hij af met een verklaring van wat God deed toen Hij Zijn macht toonde bij de opstanding en hemelvaart van Jezus Christus. Laten we even de laatste drie verzen van Efeziërs 1 lezen. God verhoogde Jezus:

... ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen...

Het is belangrijk om te weten dat alles in deze tijd onder de voeten van Jezus ligt. En dan staat er:

... Hij [God] heeft Hem [Jezus] als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is

Het taalgebruik is zo accuraat. God heeft alles aan Jezus’ voeten onderworpen. Maar als het gaat om het leiderschap van Jezus over de Kerk, gaf Hij Hem. Jezus is, als Hoofd, Gods geschenk aan de Kerk. En Hij is niet het Hoofd over sommige dingen, maar over alle dingen.

Ik heb de indruk dat deze openbaring niet werkelijk is doorgedrongen tot het grootste deel van het Lichaam van Christus. In deze serie overdenkingen ga ik daarom proberen uit te leggen wat het betekent.

Vervolgens spreekt Paulus in Efeziërs 4 over het doel van de bedieningsgaven. We beginnen in vers 14:

Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. (NBV)

Ken je zulke mensen, die heen en weer worden geslingerd door wat er ook maar wordt verkondigd? Ik ben bang dat het er veel zijn. Het is opmerkelijk, dat Paulus zegt dat God apostelen, profeten, evangelisten en leraren heeft gegeven om ervoor te zorgen dat we niet langer met elke wind meewaaien. Met andere woorden: totdat deze bedieningen functioneren in de Kerk, vrees ik dat mensen stuurloos zullen ronddobberen en met elke wind meewaaien.

Gebed van de dag

Dank U Heer, in de eerste plaats dat U Uw Zoon, Jezus, hebt gegeven als Hoofd van de Kerk. Maar dank U ook voor de bedieningen die U aan de Kerk hebt gegeven. Help mij om deze bedieningen te respecteren en te erkennen, om open te staan ​​voor wat ze mij leren, en help mij om de gaven te ontvangen waarvan U wilt dat ik ze gebruik, zodat ik ook zelf een zegen voor de Kerk kan zijn. In Jezus’ Naam, amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.