Shop Doneer

Alles uit genade

Leestijd: 3 min.

We gaan door met leren begrijpen wat Jezus' bedoelt met Zijn woorden in Mattheüs 5:48: Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. Maar voordat we verder gaan, pauzeren we even en kijken terug naar wat we al geleerd hebben.

We hebben gezien dat God een programma voor ons heeft waardoor we, vanaf het begin van ons geloof in Jezus, stappen kunnen zetten naar wat de Bijbel volmaaktheid noemt. De feitelijke passage waarin we deze 'groei naar volmaaktheid' vinden is 2 Petrus 1:1-7, waar Petrus zegt dat alles begint met Gods genade:

moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. (vers 2)

Als we een ander startpunt kiezen dan genade, dan zullen we hopeloos falen. Als we op onze eigen intelligentie, bekwaamheid of rechtvaardigheid vertrouwen, dan schieten we ernstig tekort in Gods maatstaf voor volmaaktheid. Daarom is het belangrijk te zien dat dit fundamentele onderwijs begint met dat sleutelwoord: genade.

Vervolgens spreekt Petrus over een leven van vermenigvuldiging. Hij wijst ons erop dat Gods kracht ons alles gegeven heeft wat we ooit nodig zullen hebben voor wat tot leven en godsvrucht leidt. Gods voorziening is in de beloften. Dit is zo belangrijk, dat ik je wil vragen het nog eens hardop te zeggen: De voorziening is in de beloften. Als we Gods beloften aanwenden, ze geloven en gehoorzamen, krijgen we geleidelijk aan deel aan de goddelijke natuur, en ontvluchten we gelijktijdig het verderf dat er door de begeerte in de wereld heerst.

In vers 5 begint Petrus te spreken over een proces waarbij we in opeenvolgende stadia 'bouwstenen' toevoegen aan ons fundament van geloof. Onthoud asjeblieft goed dat geloof het enige uitgangspunt is van waaruit we kunnen beginnen in ons leven als christen.

Geloof is de grote eerste steen waarop we alle volgende niveaus, of stenen, gaan bouwen. Het toevoegen van bouwstenen op dit onderliggende fundament van geloof ontwikkelt in ons een leven dat onderweg is naar het 'Weest volmaakt'.

Tot hiertoe hebben we de eerste twee niveaus van ons gebouw behandeld. Laten we onze bespreking van de twee niveaus - of 'bouwstenen' - die ons worden aangereikt in 2 Petrus 1:5 kort even herhalen:

... om aan uw geloof deugd (uitmuntendheid) toe te voegen ...

Je zult je herinneren dat ik het woord uitmuntendheid gekozen heb in plaats van deugd, omdat ik bewust een religieuze of moralistisch klinkende context wil vermijden. Persoonlijk geloof ik dat God verwacht dat iedere ware gelovige uitmuntendheid zal voortbrengen, ongeacht hoe eenvoudig zijn beroep ook mag zijn.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat U mij alles al ter beschikking heeft gesteld wat leidt tot leven en godsvrucht, en dat het allemaal begint met Uw genade. Ik ben U zo dankbaar Vader, dat U werkelijk voorzien heeft in alles wat ik nodig heb om Uw leven door te geven en op steeds meer op U te gaan lijken. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.