Shop Doneer

Leven in Christus

Leestijd: 2 min.
Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. (Galaten 2:20)

In Romeinen 6:6 beschrijft Paulus Jezus’ identificatie met onze zonden. Maar hij ziet niet alleen Jezus’ identificatie met ons, maar ook onze identificatie met Jezus. Het is een omwisseling! Immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. (Romeinen 6: 6, NBV21).

Hierover schrijft hij in Galaten 2:20. Daar zegt Paulus: “Toen Christus stierf, stierf ik. Zijn dood was mijn dood.” En Paulus zegt vervolgens: “Als gevolg daarvan, leef ik niet langer.” Maar als dat waar is, hoe kan het dan dat hij nog in leven is? Paulus’ antwoord is eenvoudig en direct: “Christus leeft in mij – zijn leven is in mij!” Elk van ons kan Paulus nazeggen: “Het is nu Christus die zijn leven in mij leeft. Het is niet langer mijn oude, rebelse, gevallen natuur die aan het werk is. In plaats daarvan is het de nieuwe natuur, de Goddelijke aard van Jezus, die in mij de gerechtigheid van Jezus uitwerkt, daardoor heb ik deel gekregen aan een heel ander soort leven.” Dit is de prachtige waarheid die de Bijbel geeft: wij zijn overgegaan van de dood in het leven.

Paulus herhaalt ditzelfde principe later in zijn brief aan de Kolossenzen: Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid (Kolossenzen 3:3–4). Wanneer zijn wij gestorven? We stierven toen Jezus stierf; dat was onze dood. We hebben niet langer ons eigen leven — we hebben een verborgen leven, een geheim leven, een leven dat deze wereld die beperkt is tot de zintuigen, niet kan begrijpen of waarderen.

Vanwege deze prachtige uitwisseling die ons vanuit de dood weer tot leven brengt, vindt er nog een andere uitwisseling plaats. We identificeren onszelf niet alleen met Jezus’ dood, maar ook met alles wat op zijn dood volgt: de begrafenis en zijn opstanding. In de komende dagen zullen we dieper ingaan op dit kostbare mysterie en wat het betekent voor ons leven.

Gebed van de dag

Dank U Jezus voor het wonder dat U nu in mij leeft! Daardoor hoef ik niet langer in zonde te leven, en ben ik vrij! Door U ben ik overgegaan van de dood in het leven, ik ben in Christus verborgen in God. Laat mij een vreemdeling zijn in deze wereld, die de mensen voorstelt aan hun Redder. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.