Shop Doneer

Bekering van onafhankelijkheid

Leestijd: 3 min.

De wet die God door Mozes aan Israël gaf, was absoluut volmaakt. Paulus is daar heel duidelijk over. Hij zegt dat de wet heilig, rechtvaardig en goed is (Romeinen 7:12). Als iemand die aanwijzingen exact gevolgd zou hebben, dan zou hij de perfecte rechtvaardigheid bereikt hebben. Het punt is echter dat de wet helemaal geen rechtvaardigheid kon brengen, vanwege de zwakheid van onze vleselijke natuur!

De Bijbel onthult dat wij allemaal worden geboren met een innerlijk probleem, namelijk rebellie tegen God. Zodra wij onze wil erop zetten om de wet te gaan houden, komt de rebel in ons boven die onze goedbedoelde pogingen regelrecht tegenwerkt. Als we de weg van wetticisme op gaan, raken we geestelijk gebonden aan de kwade macht van toverij.

Toen ik eenmaal inzag wat mijn positie was ten aanzien van wetticisme, besefte ik dat alleen een verandering van mijn denken (Rom. 12:2) niet genoeg was. Ik moest mij bekeren en God vragen om mij te bevrijden van de geestelijke gebondenheid aan wetticisme en rebellie. Ten diepste was mijn wettische neiging gewoon de hang naar ‘het zelf willen doen’. In zekere zin minachten we daarmee de Heilige Geest. Let wel, dit is niet wat men de ‘onvergeeflijke zonde’ noemt.

Ik moet denken aan een vreemd voorbeeld uit mijn dagen in Cambridge. Een medestudent die Smithers heette, was een overtuigd anarchist en hing die filosofie vol overgave aan. Hij was echt een buitenbeentje vanwege zijn onaangepaste en wat onbeschaamde gedrag. Op een bepaald moment ging het hoofd van King’s College, een voorname en waardige man, bij Smithers langs om te vragen of hij subsidie nodig had voor zijn verdere studie. We wisten dat Smithers’ anarchistische principes het hem moeilijk zouden maken om beleefd te zijn tegen het hoofd. Na afloop vroegen we Smithers: En? Hoe heb je je gedragen? Hij antwoordde: “Ik probeerde te doen alsof hij er niet was.’’

Velen van ons hebben een soortgelijke houding ten aanzien van de Heilige Geest. Vanwege onze rebelse, opstandige natuur doen we alsof Hij niet aanwezig is. We negeren zijn pogingen ons te leiden, en dat is een belediging. We hebben de Geest van genade beledigd en daar moeten we ons van bekeren. En nadat we dit gedaan hebben, moeten wij de Heilige Geest vragen ons te bevrijden van de geest van gebondenheid die ons gevangen houdt in wetticisme, zelfcontrole en onafhankelijkheid, omdat we daardoor niet ten volle kunnen wandelen in onze roeping.

Herken je deze realiteit? Heb je het gevoel dat wat ik beschreven heb precies jouw kernprobleem weergeeft? Misschien worstel je er al jaren mee. Je hebt van alles geprobeerd en je best gedaan, maar je pogingen lijken niet het resultaat te produceren waarover gesproken wordt in het nieuwe testament. Stuur dan op dit moment een noodkreet uit naar de Heilige Geest en bid het gebed van de dag:

Gebed van de dag

Heilige Geest, ik ben aan het eind van mijn pogingen. Ik weet niet meer welke weg ik nu moet gaan. Ik kan niet langer vluchten. Het spijt me dat ik geprobeerd heb mijn eigen weg te gaan en mijn eigen interesses te volgen zonder U. Vergeef mij alstublieft, Heilige Geest, ik geef mijzelf opnieuw over aan uw leiding. Wilt U mij komen helpen?

Heilige Geest, het spijt mij dat ik U beledigd heb. Ik heb mijn best gedaan om U te negeren, door in mezelf en mijn eigen kracht te geloven. Ik bid dat U mij vergeeft en me bevrijdt van de geest die mij bindt. In Jezus’ naam, amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.