Shop Doneer

Breng je gedachten in lijn met Gods gedachten

Leestijd: 3 min.

In de eerdere overdenkingen leerden we dat we van gedachten moeten veranderen, ons moeten 'bekeren', als we het eens willen zijn met God. Nu zullen we een aantal specifieke gebieden van ons denken waarin we moeten veranderen wat beter bekijken. We gaan dat enorme, alomvattende woord 'onze gedachten' nader specificeren. Hoe kunnen we onze gedachten rangschikken? Welke soorten 'gedachten' kunnen we leren uit Gods Woord? Ik wil vier verschillende soorten 'gedachten' of 'wegen' onderscheiden, die we uit Gods Woord kunnen leren. Dit is overigens niet bedoeld als een complete classificatie van alle soorten Bijbelse gedachten, maar gewoon een eenvoudige, basale indeling die ons op weg helpt om onze gedachten in lijn te brengen met die van God.

Ik onderscheid vier belangrijke gebieden, waarin onze gedachten in lijn moeten komen met die van God:

  1. Onze doelen;
  2. Onze prioriteiten;
  3. Onze houdingen;
  4. Onze indeling van zaken.

In al deze vier gebieden moeten we leren om op Gods manier te denken. Met andere woorden, we moeten leren Gods doelen te gaan zien en daarin gaan leven. We moeten leren denken volgens Gods prioriteiten. We moeten ons Gods houdingen eigen gaan maken en daarin groeien. En tenslotte moeten we leren om de dingen te rangschikken en te waarderen naar Gods categorieën. Welbeschouwd praten we hier over een revolutie in ons denken! Dat is het resultaat van waarachtige bekering.

Gods doelen

We zullen beginnen bij de doelen. Gods eerste en belangrijkste doel is de verheerlijking en glorie van Zijn Naam. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Wat is het uiteindelijke doel van alles in het universum? Gods eer en heerlijkheid. Iemand zei ooit: 'Wie niet leeft voor Gods glorie, heeft eigenlijk geen bestaansrecht.' Ik geloof dat dit waar is, omdat Hij de Schepper is van alle dingen.

Een eerste Bijbeltekst die dit bevestigt, is Romeinen 11:33-36:

O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Morgen zullen we de andere gebieden nader bestuderen.

Gebed van de dag

Vader, het principe is zo simpel, maar de praktijk vaak zo moeilijk: mijn eigen gedachten verlaten en ze vervangen door Uw gedachten en wegen... Help mij Uw raad en Uw Woord dag en nacht te overdenken, door dat Uw Geest in mij woont.

Boeken over Gods gedachten

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over een leven met God? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God.
  • Wil jij Gods grootheid en goedheid tot in het diepste ervaren? In Als je het beste wilt van God reikt Derek Prince acht belangrijke sleutels aan om in jouw leven het beste van God te gaan ervaren.
  • God wil ons gebruiken als een instrument. In Gods kracht doorgeven lees je over een van de basisbeginselen van het geloof, handen opleggen.
  • Heb je vaak last van sombere gedachten? Spreek dan de proclamatie Vrij van depressie eens uit, waarin je Gods Woord proclameert over je gedachten.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.