Shop Doneer

De eerste bouwsteen: deugd

Leestijd: 3 min.

Gewapend met ijver, komen we op dit punt in onze studie bij een doorgaande oefening van ‘toevoegen’. In zekere zin kun je dit proces vergelijken met de constructie of bouw van een gebouw. Waar begin je? Bij het fundament. En wat is ons fundament in dit bouwproces? Geloof. Een ander beginpunt voor onze relatie met God is er niet. Hebreeën 6:11 zegt ons: ‘zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen…’ Niet alleen maar lastig of moeilijk… nee, onmogelijk. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat, en dat Hij een Beloner is van wie Hem ernstig (ijverig!) zoeken. In onze groei naar volmaaktheid is er geen ander startpunt dan geloof. Dat is het fundament waarop elke andere bouwsteen rust. Er is geen ander fundament in het leven als christen dan geloof in de Heer Jezus Christus en de verzoening die Hij voor ons bewerkte.

In het vervolg van onze studie zullen we elke van de eerdergenoemde ‘bouwstenen’ nader bekijken. Maar voordat we daarmee beginnen, wil ik zoals aangekondigd het hele gedeelte uit 2 Petrus 1 citeren:

En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. (2 Petrus 1:5-7)

Als Petrus begint met bouwen op het fundament van ons geloof, dan zien we hier de bouwsteen waar hij mee begint: ‘deugd’. Lees maar in vers 5:

aan uw geloof deugd toe te voegen

Bijna alle vertalingen zeggen ‘deugd’- hoewel sommige ‘goedheid’ gebruiken of ‘morele uitnemendheid’. Ik gebruik graag het woord uitnemendheid of uitmuntendheid met weglating van de toevoeging ‘morele’, want ik denk niet dat uitnemendheid een puur religieuze term is. In de Griekse taal is het woord voor ‘uitnemendheid’ arote, wat een heel algemeen, veelgebruikt woord is. Bijvoorbeeld: de arote, of de uitnemendheid, van een paard is dat het dier snel kan draven. Het woord betekent ‘het goede doen’ of ‘het juiste doen’, wat het ook maar is dat je doet…

Als je het ‘morele uitnemendheid’ noemt, dan zouden mensen die gevoelig zijn voor luiheid, het kunnen gebruiken als een excuus om alleen maar mee te doen met religieuze activiteiten, zoals naar de kerk gaan of gebeden uitspreken. Maar ze zullen geen uitnemendheid ontwikkelen op andere gebieden van hun leven, zoals bijvoorbeeld in hun werk. De uitnemendheid waarmee je op de werkvloer je arbeid verricht, laat veel meer zien over je leven dan alleen maar hoe je je in in de kerk gedraagt. Meestal ontmoet je in de kerk immers alleen de andere kerkgangers.

God prentte mij deze waarheid in kort nadat ik was gered, terwijl ik in het Britse leger dienst deed als medisch assistent. Geloof me als ik je zeg dat ik niet van het Britse leger hield. Ik dacht: Nu ik gered ben, zal God me hier wel uit halen. Ik mag vast en zeker iets ‘geestelijkers’ gaan doen … Nou, Hij haalde me er niet uit! Ik bracht nog vierenhalf jaar door in militaire dienst. Geleidelijk ging ik beseffen dat de deugdelijkheid van mijn getuigenis als christen in die tijd bepaald zou worden op basis van de manier waarop ik mijn diensttijd in het leger doorbracht en hoe dienstbaar ik mij daarin opstelde.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat ik op het enig mogelijke fundament in mijn leven – namelijk geloof in de Heer Jezus en Zijn verzoenende werk aan het kruis – met geestelijke bouwstenen mijn levenshuis mag opbouwen en zo groeien naar volmaaktheid in Hem. Wilt U mij helpen om op het fundament van mijn geloof te gaan bouwen met allereerst ‘deugd’: dank U dat ik mijn hart erop mag richten het goede te doen, in Uw kracht! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.