Shop Doneer

De Goddelijke, logische volgorde

Leestijd: 4 min.

Voor we dit thema afsluiten, herhalen we kort en krachtig nog even (op basis van Romeinen 12:1-6) ons volledige, gepaste antwoord op Gods keuze om ons te heiligen voor de opdracht die Hij voor ons heeft.

  • Je biedt je lichaam aan op Gods altaar (Jezus Christus en die gekruisigd).
  • Als je je lichaam aanbiedt op Gods altaar, dan wordt je denken vernieuwd. Op vele manieren begin je totaal anders te denken. En daardoor ga je ook anders leven en handelen. Je bent dan niet meer gelijkvormig aan de wereld, maar je gedrag wordt helemaal veranderd.
  • Gods wil voor jou wordt dan geopenbaard aan je vernieuwde denken. Stap voor stap ontdek je Zijn wil, in drie opeenvolgende fasen: Gods wil voor jou is goed, aangenaam, en zelfs volmaakt.
  • Terwijl je Gods wil ontdekt, merk je dat je ook de mate van geloof ontvangt die je nodig hebt om Zijn wil ten uitvoer te brengen. God geeft je precies genoeg geloof – niet meer en niet minder – dat je nodig hebt om Zijn opdracht te vervullen.
  • Terwijl je Gods wil ontdekt, vind je ook je plaats en specifieke functie in het Lichaam van Christus. Je ontdekt wat voor ‘ledemaat’ jij bent en hoe jij het best functioneert.
  • En tenslotte, terwijl je je plaats leert zien en daarin begint te functioneren, ontdek je direct dat je ook begint te functioneren in de gaven die je daarvoor nodig hebt.

Dit is de Goddelijke, logische volgorde als je een ‘levend offer’ bent. Dit is jouw gepaste antwoord op Gods keuze om jou te heiligen. Opnieuw, Jezus zei: Niet jij hebt Mij, maar Ik heb jou uitgekozen (Johannes 15:16). Als je je realiseert dat God jou heeft uitgekozen, dan zul je als vanzelf antwoord geven en handelen naar de stappen die we besproken hebben, omdat je je realiseert dat jij voor Hem bent apart gezet.

We zijn weer teruggekomen bij het punt waar onze studie over heiligheid startte. Als ik mezelf apart zet om Gods wil te doen, dan leg ik mijn lichaam op het altaar. Wanneer ik mezelf daar als een levend offer op plaats, dan wordt mijn denken vernieuwd en ontdek ik de wil van God. Dan bepaal ik mijn doel aan de hand daarvan en zet koers. Ik disciplineer mijn hele wezen om Gods wil te doen. Met welk doel? Met het doel de Heer Jezus Christus te openbaren en te verheerlijken, degene die mij kiest, degene die mij heeft geheiligd, degene die mij zendt.

Wil jij Jezus openbaren? Wil jij Hem verheerlijken? Dat bereik je alleen op de manier waarop Jezus de Vader openbaarde en verheerlijkte. Je bereikt het door de wil van de Vader te ontdekken en te doen.

Als jij positief wilt reageren op deze uitdaging, dan is de beste stap om jezelf in gebed toe te wijden aan de Heer. Door het gebed hieronder uit te spreken, zet je een zeer belangrijke stap in het volledig volgen van de Heer, in een leven van heiligheid. Bid dit gebed van tijd tot tijd opnieuw, omdat de eenvoudige waarheid is dat er een tijd zal komen waarin je het doel zult missen en tekort zult schieten.

Onthoud op zulke momenten dat onze God jouw liefhebbende Vader is, en dat Jezus, die weet wat het is om mens te zijn, zelfs nu voor je pleit (zie Hebreeën 7:25). We hebben ook Jezus’ verzekering dat onze helper, de Heilige Geest, ons zal leiden in alle waarheid (zie Johannes 16:13), ons altijd te binnen brengend wat Jezus heeft gedaan en onderwezen (zie Johannes 14:26). Bid vrijmoedig het gebed van de dag:

Gebed van de dag

Vader, ik kom tot U in de naam van Jezus en geef mijzelf aan U. Ik plaats mezelf als een levend offer op uw altaar. Ik verklaar dat U heilig bent en dat er in het hele universum niemand is zoals U. U bent een heilig God, en ik buig voor U, ik erken uw totale rechtvaardigheid en heiligheid en Uw absolute, exclusieve recht op mijn leven.

Vader, omdat U heilig bent, hebt U aan Uw volk de opdracht gegeven om ook heilig te zijn. Ik erken nederig dat ik in mijn eigen kracht niet kan wandelen in heiligheid. Zelfs mijn beste pogingen en werken zijn niet voldoende. Dus ik geef mezelf volledig over aan Uw genade en

barmhartigheid. Help mij Vader, om met U te wandelen in heiligheid en gehoorzaamheid, net zoals Uw heilige Zoon Jezus deed. Geef mij door Uw Heilige Geest de kracht om te leven op een manier die U welgevallig is. Vader, ik geef mijn hele leven nu in Uw handen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.