Shop Doneer

De Heilige Geest, de eerste in de Bijbel

Leestijd: 2 min.

De Bijbel bevat de bovennatuurlijk geïnspireerde openbaring van God. God is zo anders dan wij, dat het soms nodig kan zijn om onze normale terminologie aan te passen of uit te breiden, zodat we de Bijbelse openbaring van wie God is, beter kunnen overbrengen.

God is één, maar Hij is óók meervoudig. Hij is een eeuwige combinatie van enkelvoudigheid en meervoudigheid. Dit geheimenis komen we direct al tegen in het openingsvers van de Bijbel: In den beginne schiep God de hemel en de aarde. In de Hebreeuwse grondtekst staat Elohim (het woord voor God) in meervoud, maar het werkwoord bara (schiep) staat in het enkelvoud. Met andere woorden, enkelvoud en meervoud zijn in deze Bijbeltekst gecombineerd.

In Genesis 1:26 komen we deze combinatie van meervoud en enkelvoud opnieuw tegen. En God zeide:

Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, als Onze gelijkenis...

De werkwoordsvorm 'zeide' (dit is oud Nederlands voor 'zei') staat in het enkelvoud, maar ons is uiteraard altijd meervoud.

De profeet Jesaja zag in een visioen God op Zijn troon en hoorde Hem zeggen: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? Het persoonlijk voornaamwoord 'Ik' houdt in dat één persoon aan het woord is, maar 'Ons' geeft aan dat Hij spreekt namens meer dan één persoon.

In de hele openbaring van de Bijbel komen drie afzonderlijke Personen naar voren die elk God zijn: God de Vader, God de Zoon en God de Geest. De eerste van deze drie Goddelijke personen die expliciet genoemd wordt in de Bijbel is de Geest:

En de Geest Gods zweefde over de wateren...

Het is bijzonder ons dit te realiseren, zeker omdat de Vader en de Zoon ons heel bekend zijn, maar de functie van de derde Persoon van de drie-enige God is eeuwenlang onderbelicht gebleven. Toch is Hij feitelijk de eerste die in de geschiedenis van de Bijbel ten tonele verschijnt, maar - zoals we komende periode zullen zien – ook in ons leven met God een belangrijke, centrale rol vervult.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat de Heilige Geest de eerste was die in de geschiedenis van Uw Woord naar voren kwam, maar dat Hij ook in mijn leven een belangrijke, prominente rol wil vervullen. Help mij in de komende periode om te groeien in begrijpen van Wie Hij is, om mij te helpen groeien in relatie met Jezus en met de Vader. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.