Shop Doneer

De Heilige Geest is een Persoon

Leestijd: 3 min.
En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. (Johannes 14:16-17)

Vlak voordat Jezus naar Zijn Vader zou terugkeren deed Hij een opmerkelijke belofte aan Zijn discipelen: Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid…

Op het moment dat je dit leest, zit Jezus, als een Persoon, aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Hij is niet op aarde. Maar in deze woorden van Jezus is het woordje ‘andere’ bijzonder belangrijk. Waarom? Omdat het benadrukt dat de Heilige Geest net zo zeer een Persoon is als Jezus en de Vader Zelf.

Het Nieuwe Testament in het bijzonder en de hele Bijbel in het algemeen, openbaart Gods natuur als de Drie-eenheid van God – één God in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is mij opgevallen dat veel christenen geen moeite hebben om te begrijpen dat de Vader een Persoon is en dat de Zoon een Persoon is, maar het lijkt of veel mensen het moeilijk vinden om te begrijpen dat de Heilige Geest net zo goed een Persoon is, zij het een Persoon van een iets andere aard.

In Johannes 16:13 zei Jezus:

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

De Griekse taal, waarin het nieuwe Testament tot ons is gekomen, is een taal met geslachten - mannelijk, vrouwelijk en onzijdig. We hebben in veel Westerse talen (inclusief het Nederlands) nog maar weinig van die verschillende vervoegingen over, hoewel we wel de drie voornaamwoorden hij, zij en het kennen. Maar Nederlands is niet zoals bijvoorbeeld het Frans, waarin ‘het venster’ mannelijk wordt vervoegd en ‘de deur’ vrouwelijk. Dat zijn wat we noemen grammaticale geslachten. In de Griekse taal is het woord voor Geest, pneuma, niet vrouwelijk of mannelijk, maar onzijdig. Het juiste voornaamwoord voor een woord van het onzijdig geslacht zou worden ‘het’. Volgens die grammaticale regels zou Jezus dus moeten zeggen: ‘Wanneer het komt, de Geest van de waarheid…’ Maar de woorden die Jezus hier tot Zijn discipelen uitspreekt, breken de wetten van de grammatica door een ander voornaamwoord te gebruiken, namelijk: …wanneer Hij, de Geest der waarheid, is gekomen. Waarom doet Jezus dat? Om geen twijfel te laten bestaan over het feit dat de Heilige Geest een Persoon is. De Heilige Geest is geen ‘het’. De Heilige Geest is geen invloed, geen leer of theologische abstractie. De Heilige Geest is geen ‘iets’, maar ‘iemand’ – Hij is een persoon.

Dit is een essentiële waarheid die we moeten begrijpen. Als je dat niet begrijpt, zul je altijd problemen blijven houden om relatie en vriendschap met Hem te ontwikkelen. Ditzelfde zou immers gebeuren in de relatie met mijn vrouw, als ik niet besefte dat ze een persoon was en ik haar zou benaderen als slechts ‘een invloed’ of ‘een kracht’, zou ons huwelijk op de klippen lopen. Net zo zeer hebben veel mensen een ongemakkelijke relatie met de Heilige Geest, omdat zij nooit begrepen hebben dat Hij een persoon is.

Gebed van de dag

Heer, dank U dat in de voorbije decennia onze kennis over de persoon van de Heilige Geest zo enorm is toegenomen en dat we steeds meer beseffen hoe ontzettend rijk en uitgebrwid Zijn werking is ons leven. Dank U dat Hij voortdurend Gods levensadem op ons blaast en ons leven voortdurend verrijkt! Welkom, Heilige Geest van God! Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.