Shop Doneer

De Heilige Geest is hier… en Hij is Heer

Leestijd: 3 min.
Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden (Johannes 16: 7)

Misschien heb je wel eens gedacht: Zou het niet prachtig geweest zijn om in Jezus’ tijd op aarde te hebben geleefd - in de dagen dat Hij hier bij ons was? Dan hadden we echt met Hem kunnen omgaan, in Zijn menselijke natuur. Ja, het zou prachtig geweest zijn! Maar wat Jezus hier zegt, verrast vele christenen. Hij zegt eigenlijk: “Toch ben je nu veel beter af met Mij in de hemel en de Geest op aarde.”

Als je de geschiedenis van de ontwikkeling van de Kerk bestudeert, wordt de waarheid die Jezus hier predikt duidelijk. De dag dat de Heilige Geest kwam— de Pinksterdag— werden de discipelen omgevormd op een manier die nooit had gekund in de tijd dat Jezus nog bij hen was. Zelfs tot het laatste moment, tijdens het Laatste Avondmaal, maakten ze onderling ruzie over wie van hen de grootste zou worden. De helft van de diepgaande waarheden over zijn dood en opstanding die Jezus met hen deelde, leek aan hen voorbij te zijn gegaan. Maar op het moment dat de Heilige Geest kwam, kregen ze een heel nieuw begrip van wie Jezus was. Onmiddellijk werden ze zich bewust van de realiteit en de betekenis van zijn dood en opstanding, en van de Schriften die het allemaal hadden voorspeld. Vóór de Pinksterdag zou Petrus nooit hebben kunnen opstaan en de profetie van Joël toepassen op wat zij zojuist hadden ervaren. Dat inzicht kwam ook niet geleidelijk; het kwam in één ogenblik. Op het moment dat de Heilige Geest kwam, werd hun houding en hun begrip van de geestelijke waarheden op slag veranderd. Dat is één van de belangrijkste dingen die onmiddellijk en merkbaar veranderen op het moment dat de Heilige Geest aanwezig is.

De Heilige Geest is niet alleen een Persoon, maar Hij is ook Heer. Net zoals God de Vader Heer is en God de Zoon Heer is, zo is ook God de Geest Heer. Hij is gelijkwaardig aan de andere twee leden van de Drie-eenheid. Een onderdeel van de geloofsbelijdenis van Nicea luidt: ‘De Heilige Geest... die samen met de Vader en de Zoon wordt aanbeden.’ Alleen God komt aanbidding toe.

In 2 Korintiërs 3:17 verklaart Paulus:

De Heer nu is de Geest; en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

De frase ‘de Heer’ in het Nieuwe Testament, komt overeen met de heilige naam van God in het Oude Testament, die soms JHWH wordt genoemd. Het is de naam van de enige waarachtige God. Dus als Paulus zegt: “De Heer is de Geest”, dan zegt hij feitelijk ook: “de Geest is God; Hij is Heer”.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor deze diepe waarheden over Wie U bent. Laat ons begrip van deze dingen veel dieper indalen, zodat wij U werkelijk persoonlijk kennen in Uw die-enigheid en dat daarmee onze liefdesrelatie met U dieper en voller wordt… Dank U Heer, voor de doorgaande openbaring van wie U bent en wat U doet in ons leven. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.