Shop Doneer

De Hoge en Verhevene die woont bij de nederige

Leestijd: 3 min.

Het thema van Gods heiligheid komt opnieuw naar voren in 1 Samuel, in het lied van Hanna, nadat God haar de baby had gegeven waar ze al zo lang naar verlangde. Mag ik je iets laten zien vanuit dit bijzondere gedeelte in 1 Samuel 1? Toen Hanna in geloof de overwinning behaalde, raakte ze zwanger en werd moeder. In hoofdstuk 2 weerklonk de overwinning in haar lied van lofprijs.

Toen bad Hanna en zei: Mijn hart springt op van vreugde in de HEERE, mijn hoorn is opgeheven in de HEERE; mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in Uw heil. Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God. (1 Samuel 2:1-2)

In momenten van echte geestelijke overwinning en onderscheidingsvermogen zullen we altijd komen tot het punt waarop we zien dat God uniek is. Hij is heilig, en er is in het hele universum niemand zoals Hij.

Nu komen we bij een ander prachtig vers, deze keer in Jesaja:

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden. (Jesaja 57:15)

Ik ben zo gegrepen door de schoonheid van dit vers, dat ik zeker wil weten dat we de belangrijkste kenmerken benoemen. De Heilige zegt: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest. Mijn eerste interpretatie hiervan is: Gods heiligheid brengt bij de mens nederigheid teweeg. Als we echt Gods heiligheid inzien, dan resulteert dat in maar één houding: nederigheid.

Merk ook op dat er drie themawoorden als een rode draad door dit vers lopen. Elk van deze woorden komt twee keer voor: ‘De Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen.’ De centrale woorden in dit vers zijn dus: hoog, heilig en nederig.

Als je wilt dat God bij je woont, bied Hem dan een nederig hart aan. Hij die in de eeuwigheid woont en wiens troon boven de hemelen is, zal wonen bij degene met een nederige en verbrijzelde geest. Ik geloof niet dat iemand die leeft met de openbaring van Gods heiligheid ooit trots kan zijn, want trots is feitelijk een ontkenning van Gods heiligheid.

Ik hoop dat dit korte onderzoek van de genoemde Bijbelgedeelten de afgelopen dagen heeft geholpen om de aard van Gods heiligheid beter te begrijpen. Morgen gaan we verder om te ontdekken hoe God van Zijn volk verwacht dat zij in heiligheid wandelen.

Vandaag gebruiken we een proclamatie over nederigheid als gebed:

Gebed van de dag

Here, wie zal bestaan, als U de ongerechtigheden in gedachtenis houdt? (1)
Maar zover als het oosten is van het westen, zover doet U onze ongerechtigheden van ons. (2)
Daarom verneder ik mij onder Uw machtige hand, opdat U mij zult verhogen op uw tijd. (3)
Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij met het bloed van Jezus, dan ben ik witter dan sneeuw. (4)
Schep in mij een rein hart, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. (5)
Als offer van aanbidding breng ik U mijn verbroken geest, want een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God. (6)
Behoed mij voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding. (7)
Doorgrond mij, o God en ken mijn hart; Toets mij en zie, of bij mij een heilloze weg is, en leidt mij op de eeuwige weg. (8)

  1. Psalm 130:3
  2. Psalm 103:12
  3. 1 Petrus 5:6
  4. Psalm 51:9 / 1 Johannes 1:7
  5. Psalm 51:12
  6. Psalm 51:19
  7. Psalm 19:14
  8. Psalm 139:23-24

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.