Shop Doneer

De krachtgaven

Leestijd: 2 min.

We gaan nu kijken naar de volgende drie gaven: de gave van geloof, de gave van genezingen en werking van krachten.

Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid (…); en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, (1 Korinthe 12:7-11, nadruk toegevoegd)

Geloof

Geloof wordt in het Nieuwe Testament getoond in drie verschillende hoofdvormen. De eerste is geloof om uit te leven. Paulus zegt: De rechtvaardige zal uit het geloof leven (Romeinen 1:17). Dit geloof is een voortdurende, persoonlijke relatie van toewijding aan God en vertrouwen in Hem. Het levert de drijfkracht, de motivatie en de richting voor ons hele leven als christen.

Er is ook de vrucht van geloof, waarover Paulus spreekt Galaten 5. Als vrucht is geloof altijd een aspect van karakter, van vertrouwen op God, en een kenmerk van een vrucht is dat hij groeit.

De derde soort van geloof is de gave van geloof. Dit is bovennatuurlijk geloof, een geloof dat boven het menselijke niveau uitstijgt; het is Gods eigen geloof, dat God in Zijn soevereine wil geeft door de Heilige Geest. Het is een bovennatuurlijke gift van slechts een kleine portie van Gods eigen geloof, om Zijn doel te bereiken in een bepaalde situatie.

Werkingen van krachten en genadegaven van genezingen

Werking van wonderen en gaven van genezingen zijn nauw met elkaar verbonden. Toch zijn ze verschillend. Wonderen (krachten) zijn meestal onmiddellijk (dus gebeuren in korte tijd of zelfs in een oogwenk) en zichtbaar. Genezingen daarentegen kunnen geleidelijk zijn en zijn vaak onzichtbaar. Iemand kan bijvoorbeeld genezen zijn van een ziekte zoals longemfyseem (chronische longziekte), maar de genezing kan uren, dagen, weken of zelfs maanden nodig hebben om zichtbaar te worden.

Wat is de aard van de genezing waar hier over gesproken wordt? Ten diepste is het Gods goddelijke, bovennatuurlijke kracht die aan het werk is in het lichaam van de zieke, via degene die de gave van genezingen bedient. De gave van genezing is Gods kracht die door een gelovige heen werkt, om op te staan tegen ziekte, ermee af te rekenen en haar te vervangen door gezondheid.

De gaven van de Geest zijn als de kleuren van de regenboog. Het zijn verschillende kleuren, maar toch lopen ze in elkaar over. Genezing loopt over in wonderen, en wonderen lopen over in genezingen, en beide zijn op hun beurt op een bepaalde manier gerelateerd aan geloof.

Gebed van de dag

Gebed. Dank U Heer Jezus, dat U mij helpt groeien in vrijmoedigheid, om de geestelijke gaven die U mij gegeven heeft ook werkelijk te gebruiken! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.