Shop Doneer

De leugen van controle

Leestijd: 3 min.
Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. (Mattheüs 16:24-25)

In deze serie Dagelijkse Overdenkingen over het thema ‘Je roeping’ wil ik nog even teruggrijpen naar de woorden van Jezus waar we in een van de eerste overdenkingen bij stilstonden. God heeft een roeping voor je leven. Je kunt je leven voor jezelf houden, zorgen dat jij het leuk hebt en je eigen plannen maken. Maar dan zul je je leven verliezen. Of je kunt je leven neerleggen en daardoor een ander leven vinden, door Jezus te volgen.

In de afgelopen dagen hebben we stilgestaan bij wetticisme, een grote belemmering om in je roeping te kunnen wandelen. Wat is de basisfout van wetticisme? Het afwijzen van de Heilige Geest. Door wettisch te worden, vertrouw je niet langer op de Geest van God. En als we de Heilige Geest afwijzen, dan creëren we een vacuüm dat wordt gevuld door de geest van toverij (zie Galaten 3). Het is een kwestie van oorzaak en gevolg.

Mijn persoonlijke (ondeskundige) samenvatting van kerkgeschiedenis, is dat we al bijna twintig eeuwen proberen een systeem te vinden dat ons aan de veilige kant houdt, zodat we niet meer op de Heilige Geest hoeven te vertrouwen. Helaas bestaat er niet zo’n systeem. En het gevaarlijkste wat je ooit kunt doen, is stoppen te vertrouwen op de Heilige Geest.

Godsdienstige leiders zijn vaak bang voor alles waar ze niet zelf de controle over hebben. Maar alles wat religieuze leiders kunnen controleren, heeft niet de kracht om te doen wat nodig is. Als we genoegen nemen met datgene waar we controle over hebben, dan nemen we genoegen met iets wat voor God juist niet aanvaardbaar is. Hij wil dat we ons overgeven aan de leiding van zijn Geest en juist de controle loslaten.

Veel mensen vinden het gevaarlijk om op de Heilige Geest te vertrouwen. In zekere zin is dat ook zo. Je kunt immers de verkeerde conclusies trekken en daardoor verkeerde beslissingen nemen. Dat is eerder gebeurd. De derde Persoon van de Drie-eenheid is echter erg genadig, erg geduldig en erg zachtmoedig. Maar als wij constant zeggen: “Dank U wel, maar wij hebben U niet nodig”, dan beledigen wij Hem en is de weg naar rampspoed open.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, ik wil U vragen mij te beschermen voor die hooghartige houding om te denken dat ik U niet nodig heb. Ik heb U juist wel nodig, elke dag en overal, en ik wil dagelijks mijn kruis opnemen en U helemaal volgen met mijn hele hart! Vult U mij met Uw Geest en help mij iedere dag Uw stem en richting voor mijn leven te verstaan! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.