Shop Doneer

De levensadem van God

Leestijd: 3 min.
Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen (KJV: ziel). (Genesis 2:7)

Dit is hoe de schepping van de mens verliep. Het Hebreeuws gebruikt voor het woord 'vormde' een werkwoord waar ook het woord pottenbakker van is afgeleid. Dit suggereert dus het kneden van klei. Ook al zegt de Bijbel dat God stof gebruikte, het vers daarvoor spreekt over een damp die uit de aarde opsteeg en heel de aardbodem bevochtigde. Dus God werkte niet met droge stof. Het was vochtige stof. Het was kneedbare klei.

Nadat de mens dit nederige begin had bereikt, onderging hij een wonderlijke verandering. De Bijbel zegt dat de Heer levensadem in zijn neusgaten blies en dat de mens werd gemaakt tot een levende ziel. De Geest van God, de ingeblazen adem van God, kwam in de klei.

Tijdens de schepping, zoals ik die mij voorstel, knielde de fantastische, glorieuze God neer, stopte Zijn goddelijke handen in de klei en kneedde er een lichaam van. Het was het meest perfecte kneedwerk ooit - veel beter dan iets wat de beste kunstenaars ooit zouden kunnen maken. Maar het was levenloos; het was maar klei.

Vervolgens bukte God zich nog verder en plaatste Zijn neusgaten tegen de neusgaten van de klei en, zoals de Bijbel zegt: De Heere blies de levensadem in zijn neusgaten. Het Hebreeuwse woord dat vertaald wordt met 'blies' is heel krachtig. Hebreeuws is een zeer levendige taal. De klank van veel woorden is gerelateerd aan de handeling die wordt beschreven. Waar wordt gezegd 'Hij blies...', staat in het Hebreeuws het woord napach. Fonetisch gezien is de p-klank in dat woord een plofklank die wordt gevolgd door een aanhoudend ch geluid. Als je bekend bent met fonetische klanken, dan weet je dat een plofklank een letter is waarbij een soort binnensmondse 'explosie' nodig is om hem te maken. Onze taal heeft maar één letter met zo'n plofklank en dat is de p. Dan is er de ch klank. Het is een lang, uitademend geluid dat een gevoel van dynamische energie in zich heeft.

Dus toen God in de mens blies, was er eerst een explosie en daarna een lange, uitgaande adem. Met andere woorden, God ademde niet alleen voorzichtig wat lucht in dat lichaam van klei. Hij ademde met kracht en blies zichzelf erin! Hij deelde zichzelf uit. Door die ademstoot kwam God naar binnen en werd dat stuk klei op fantastische, wonderlijke wijze omgevormd tot een levend, menselijk lichaam. Het werd een menselijk persoon met alle vermogens waar jij en ik van mogen genieten. De hersenen, het hart, de longen - elk orgaan begon te functioneren.

Een menselijk oog heeft meer dan drie miljoen functionerende onderdelen. Wie kan geloven dat dit toevallig is ontstaan, heeft wat mij betreft nog meer geloof dan mensen die geloven in de Bijbelse waarheid. Er is voor mij geen twijfel mogelijk dat de Geest van God Zelf in die klei werd geblazen. En zo kwam uit Gods adem een levend menselijk wezen voort.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat U Uw eigen adem, Uw eigen Geest ook in mij geblazen heeft. U heeft Uzelf ook aan mij uitgedeeld! Dank U wel dat U naar mij om ziet, Uzelf naar mij toe heeft gebogen, en dat ik elke dag mag leven vanuit Uw levensadem, vanuit Uw Geest. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed (Psalm 139:14). Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.