Shop Doneer

De toepassing van Sozo

Leestijd: 3 min.

We hebben gezien dus dat lichamelijke genezing, bevrijding van boze geesten en zelfs de opstanding uit de dood van een jong meisje allemaal worden beschreven met dat ene Griekse woordje: 'redden' (sozo). Redding omvat alles wat Jezus door zijn dood aan het kruis beschikbaar heeft gemaakt.

In Handelingen 4:7 worden de apostelen ondervraagd over de genezing van een verlamde in de Schone Poort. Petrus geeft dan een indrukwekkend getuigenis: Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël! Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. (vers 8-10)

Wat bracht de gezondheid van deze verlamde man tot stand? Sozo. Petrus gaat verder tot de kern: ...en de zaligheid (NBG: behoudenis) is in geen ander... (vers 12)

Tot slot kijken we naar 2 Timotheüs 4:18: En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk.

Waar de vertaling spreekt over 'verlossen' gebruikt Paulus het woord sozo en bevestigt daarmee: De Heere zal mij redden en blijven doorgaan mij te redden. De voortdurend doorgaande uitwerking van Jezus' werk aan het kruis is totale verlossing. Vanaf het moment dat je ging geloven tot het moment dat je het aardse zult verruilen voor het eeuwige, beweeg je je voortdurend in de redding die Jezus bewerkte door zijn offer aan het kruis.

Hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen...? (Hebreeën 2:3)

Er zijn mensen die weigeren de redding aan te nemen. Ze wijzen haar af omdat ze haar niet willen en er ook niet in geloven. Er zijn echter ook massa's belijdende christenen, die hun totale redding niet weigeren, maar haar verwaarlozen. Ze doen geen moeite om werkelijk te ontdekken wat God voor hen beschikbaar heeft gemaakt. Ze zijn tevreden met een traditionele visie, een denominatie-gebonden interpretatie van het kruis.

God dreef mij - door aanhoudende ziekte - in een situatie dat ik zelf moest uitvinden wat er allemaal behoorde bij mijn redding. Ik kwam er niet onderuit. Misschien heeft God jou ook in zo'n situatie gebracht. Je kunt het je niet veroorloven zijn voorziening in totale redding te negeren. Ergens onderweg, en misschien zelfs wel hier en nu, heb je het wanhopig hard nodig. Moge God ieder van ons helpen om het lichamelijke aspect van zijn grote redding niet te negeren, en ook niet de genezing van onze ziel, die Hij duur heeft betaald!

Een van de meest eenvoudige en praktische manieren om jezelf toe te eigenen wat God voor je heeft gedaan, is Hem ervoor te danken, het te belijden met je mond.

Gebed van de dag

Laten we als gebed vandaag de volgende proclamatie uitspreken, waarbij je iedere toepassing of 'omwisseling' persoonlijk maakt:

Jezus ontving de straf, opdat mij vergeving geschonken zou worden
Jezus werd gewond, opdat ik genezing zou ontvangen.
Jezus werd met mijn zonde tot zonde gemaakt,
opdat ik met Zijn gerechtigheid rechtvaardig gemaakt zou worden.
Jezus stierf mijn dood,
opdat ik Zijn leven zou ontvangen.
Jezus werd tot een vloek gemaakt,
opdat ik de zegen zou ontvangen.
Jezus onderging mijn armoede
opdat ik zou delen in Zijn overvloed.
Jezus droeg mijn schaamte,
opdat ik zou delen in Zijn heerlijkheid.
Jezus onderging mijn afwijzing,
opdat ik de acceptatie door de Vader zou ontvangen.
Jezus werd door de dood afgesneden van God,
opdat ik voor eeuwig met God verenigd zou worden.
Mijn oude mens werd in Hem ter dood gebracht,
opdat de nieuwe mens in mij tot leven zou komen.
Amen.

Bron: Proclamatie 'De Omwisseling aan het Kruis'

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.