sluit
Shop Doneer

De verandering die we zullen ervaren

Leestijd: 3 min.
Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, … om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten. (Openbaring 11:17-18)

Als we de buitengewoon grootse gebeurtenis ontdekken die God voor ons in petto heeft, dan beseffen we meteen hoe ontzettend waardevol en bijzonder we zijn voor God. We zijn zo belangrijk voor de Heer dat Hij bezig is ons voor te bereiden om de eeuwigheid met Hem door te brengen.

In 1 Korinthiërs 15:42-44 spreekt Paulus over de opstanding van de doden en beantwoordt de vraag: „Wat voor soort lichaam zullen we hebben?”

Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.

In vers 50 vervolgt Paulus:

Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet.

Met andere woorden, ons huidige lichaam waar we aan gewend zijn, zal niet kunnen overleven in Gods koninkrijk.

In onze tijd kennen we een prachtige, herkenbare illustratie vanuit de moderne wetenschap. Als we mensen de ruimte insturen, zelfs al is het maar enkele kilometers hoog, dan kunnen ze niet overleven, behalve in een speciale capsule die de atmosfeer van de aarde nabootst. Ons fysieke lichaam is niet in staat om daarboven te overleven. Dit geldt nog sterker als het gaat om het koninkrijk van de hemel. We zullen meer nodig hebben dan een speciale capsule: we zullen een totaal nieuw lichaam nodig hebben. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. (1 Korinthiërs 15:51)

Laat dit even diep tot je doordingen terwijl je het proclameert: wij zullen allen veranderd worden.

Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke (lichaam) zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke (lichaam) zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. (1 Korinthiërs 15:52-55)

De dood is onze laatste vijand (zie 1 Korinthiërs 15:26). De volledige overwinning over de dood moet nog komen, want de dood zal worden uitgeworpen in een zee van vuur (zie Openbaring 20:14). Heb je je ooit gerealiseerd dat de dood satans grootste triomf is? Hij is trots op ieder sterfgeval dat zich voordoet. Hij drinkt dat in als een overwinning voor hemzelf. Maar dit Bijbelgedeelte laat zien dat zijn overwinning zal omkeren in een nederlaag: dan zal het woord geschieden dat geschreven staat:

De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? (vers 55)

Gebed van de dag

Dank U wel, Heer, dat U in alles zult voorzien wat ik nodig heb om in eeuwigheid bij U te kunnen zijn. Dat U mij zult veranderen tot hoe U mij bedoeld heeft: geschikt voor eeuwig leven. Dan zal er geen enkele plaats meer zijn voor de dood, in welke vorm dan ook. Daarom mag ik nu al zeggen: Dood waar is uw prikkel? Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.