sluit
Shop Doneer

'Een man met onreine lippen'

Leestijd: 2 min.

Gisteren lazen we hoe Jesaja de serafim hoorde roepen: Heilig, heilig , heilig. Laten we nu kijken naar Jesaja’s reactie op de heiligheid van de Heer:

Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien. (Jesaja 6:5)

Jesaja was naar menselijke maatstaven een zeer godvrezende man. Maar deze openbaring van Gods heiligheid maakte dat hij zichzelf plotseling zag in een heel ander licht. Hij besefte hoe ver hij af stond van de standaard van Gods heiligheid en de heiligheid van de hemel. Merk je ook op dat er één specifiek deel was van Jesaja waar hij zich het meest bewust werd van zijn tekortkoming? Welk deel? Zijn lippen – oftewel, zijn woorden. Jakobus 3:2 zegt: Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. Jesaja werd geconfronteerd met het feit dat hij veel meer heiligheid nodig had dan hij tot op dat punt had ontvangen.

Dit is hoe God normaal gesproken ook omgaat met jou en mij. Eerst brengt Hij ons tot een besef van onze tekortkoming, vervolgens openbaart Hij Zijn voorziening voor die tekortkoming. Terwijl we verdergaan met deze studie, zullen we zien dat dit proces ook geldt met betrekking tot heiligheid. Als wij onze tekortkoming erkennen, dan staat God klaar met Zijn voorziening. Zodra Jesaja zijn tekortkoming erkende, kwam Gods voorziening tot hem:

Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. (Jesaja 6:6-7)

De zonde van Jesaja werd niet vergeven door zijn eigen werken. Het was niet het resultaat van zijn eigen inspanningen. Zijn zonde werd vergeven door de rechtstreekse tussenkomst van God. Die kool van het altaar is een symbool van de Heilige Geest. Het is door de tegenwoordigheid en de kracht van de Heilige Geest dat de mens heilig wordt gemaakt.

Morgen zullen we zien waar de heiliging van Jesaja toe leidde.

Gebed van de dag

Dank U wel, Vader, dat ik mijn tekortkomingen onder ogen mag zien en dat ik ze onder ogen kan zien zonder angst, omdat U al voorzien heeft voor die tekortkoming. Stel een wacht voor mijn lippen Heer, zodat ik niet struikel door negatief of onzuiver spreken. Dank U dat U al heeft voorzien in een oplossing doordat Jezus voor mijn tekortkomingen gestorven is. Ik mag nu delen in Uw heiligheid.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.