Shop Doneer

Er is geen alternatief voor Gods Geest

Leestijd: 3 min.
Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid. (Johannes 16:13)

In het hele universum is er geen vervanging voor de Heilige Geest. Hij is absoluut uniek en Hij kan doen wat geen enkele andere persoon of kracht kan doen. Hij is de enige die in ons kan doen wat God wil dat er gebeurt.

In het Oude Testament staat: Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel:

Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt de HEER van de hemelse machten – maar met de hulp van mijn geest (Zacharia 4:6).

Deze laatste woorden zeggen ons iets heel belangrijks. De Heer van de hemelse machten spreekt - de God die alle machten in de hemel en op de aarde beveelt, Hij zegt: “Macht en kracht kunnen niet doen wat er gedaan moet worden, namelijk mensen diep van binnen blijvend en radicaal veranderen. Kracht kan dat niet bewerken. Druk zal het niet doen. De wet zal het niet doen. De overheid zal het niet doen. Er is maar één Persoon die dat kan doen — de Heilige Geest.”

Als jij wilt gaan wandelen in de roeping die God in Christus voor jou heeft voorbereid, dan moet je volledig afhankelijk worden van de Heilige Geest. Zonder de Geest van God kun je het niet. Hier is geen alternatief voor. Onderwijs kan het niet. Je talent kan het niet. Door geld zal het zeker niet gebeuren. Niets en niemand behalve de Geest van God zelf kan het doen.

Paulus doet een heldere, krachtige stelling in zijn brief aan de Romeinen: Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God (Romeinen 8:14). Het is belangrijk te weten dat het Griekse woord dat in deze tekst is vertaald met ‘zonen’, in het Griekse taalgebruik duiden op een volwassen kind. De enige mensen die in aanmerking komen om volwassen zonen en dochters van God te zijn, zijn zij die geleid worden door de Heilige Geest. Er is geen andere manier om te groeien naar volwassenheid in Christus.

In de Griekse taal staat geleid worden bovendien in de voortdurende tegenwoordige tijd, dus het gaat hier over “zij die voortdurend geleid worden door de Geest van God”... Het is niet iets wat op zondagochtend in de Kerk gebeurt, of wanneer je bij je bed knielt om te bidden. Het is iets wat elke dag gebeurt, elk uur en elk moment. Degenen die voortdurend worden geleid door de Geest van God, worden volwassen zonen en dochters van God.

Gebed van de dag

Hemels Vader, wat verlang ik ernaar om elke dag geleid te worden door Uw Geest! Help mij om naar Nieuwetestamentische termen een vowassen zoon/dochter van U te worden, doordat ik elke dag de stem en leiding van Uw Geest versta en Zijn dagelijkse instructie en leiding voor mijn leven volg. Ik prijs Uw naam en aanwezigheid in mijn leven! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.