Shop Doneer

Geef het horen de tijd

Leestijd: 2 min.
Hoe krijgen we dat soort geloof - het soort geloof waarmee we datgene wat we lezen in Gods Woord ook werkelijkheid zien worden? In het begin van deze overdenkingen beschreef ik hoe ik een jaar lang in een ziekenhuisbed lag, wanhopig zoekend naar geloof. Toen gaf God me een wonderbaarlijk Schriftgedeelte. Wat ben ik God dankbaar voor Romeinen 10:17! Het was de lichtstraal in mijn duisternis:
Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus.
Dit Bijbelvers werd mijn reddingsboei die me hielp het ziekenhuis uit te komen. Maar laten we het niet te gemakkelijk voorstellen. Sommige mensen versimpelen het en zeggen dat geloof gewoon komt door van Gods Woord te horen, maar dat is niet precies wat Paulus hier zegt. Paulus beschrijft het in twee stappen. Hij zegt: Door het Woord van God komt het horen. En uit het horen komt geloof. Het zijn twee fasen. Als je je met een open hart en verstand openstelt voor het Woord van God, dan komt eerst het horen - de openbaring, de mogelijkheid om te verstaan wat God zegt. De tekst begint voor je te leven. En vanuit dat horen ontwikkelt zich geloof.
Het probleem is dat de meesten van ons het horen niet de tijd geven om geloof voort te brengen. Je moet jezelf openstellen voor het Woord van God, zonder een tijdslimiet vast te stellen. Dit is één van de dingen die ik geleerd heb in mijn wandel met de Heer - stel God geen deadline. Als we gaan bidden met de wetenschap dat we maar een half uurtje de tijd hebben, dan zullen we alleen maar ontvangen wat in een half uur ontvangen kan worden. Maar als we de houding hebben dat we - koste wat kost - God willen verstaan, zonder tijdslimiet, dan wordt het heel anders.
God biedt ons geen instant-geloof. We zijn tegenwoordig zo gewend aan alles-onmiddellijk-nu, dat we ervan uitgaan dat God ook op die manier te werk gaat. Vele mensen in de Kerk denken dat God een soort hemelse verkoopautomaat is. Zoek het juiste muntje, gooi het in het juiste gleufje en je krijgt de juiste frisdrank. Maar zo is God niet. Hij is geen machine. Hij is een Persoon. Je moet op een heel persoonlijke manier een relatie met Hem aangaan. Dan volgt er resultaat. Daarom wil ik je uitdagen meer tijd te gaan geven om te horen wat God tot je spreekt door Zijn Woord. Als je geen tijd neemt om te luisteren, dan is lezen in je Bijbel het enige wat je doet, maar je geloof zal niet groeien. Geloof komt niet door het lezen van de Bijbel; het komt door het horen van God door de Bijbel. Eerst horen, dan geloof...

Lieve hemelse Vader, dank U dat U een persoonlijke God bent, die ook mij wil leren in geloof te horen wat Uw Woord zegt voor elke specifieke situatie waar ik mee te maken heb. Heer, geef mij het geduld, de innerlijke rust en ook de discipline om te wachten op Uw Woord. Amen.