Shop Doneer

God wil wonen onder de mensen

Leestijd: 3 min.

Gisteren lazen we in Ezechiël over de Shekinah, Gods heerlijkheid, de plaats waar Hij woont. Aan het begin van de profetie van Ezechiël was de heerlijkheid van God nog in de tempel van Jeruzalem. Maar door Israëls voortgaande zonde en rebellie moest God zijn persoonlijke aanwezigheid terugtrekken. Zijn heerlijkheid verdween uit de tempel en uit de stad. Dit wordt beschreven, zoals Ezechiël het zelf zag, in Ezechiël 11:22-23:

De cherubs spreidden hun vleugels uit, de wielen stonden naast hen en de stralende verschijning van de God van Israël bevond zich boven hen. De verschijning van de HEER steeg op vanuit de stad, en verplaatste zich naar de berg aan de oostkant.

Op dit punt was God zo bedroefd door de zonde van zijn volk, dat Hij zijn aanwezigheid terugtrok uit de stad en uit de tempel. De heerlijkheid van de Heer verdween uit de stad, ging oostwaarts en bleef gedurende een tijd rondhangen boven de Olijfberg ten oosten van de stad. Na de terugtrekking van de glorie van de Heer worden verschrikkelijke oordelen voorspeld in de profetieën die volgen. Maar vermengd met deze oordelen zijn altijd de beloften van herstel.

Dan komen we bij de laatste hoofdstukken van Ezechiël die een beschrijving geven van dat herstel. En het belangrijkste deel van het herstel, waar alles om draait, is het herstel van de heerlijkheid van de Heer, de shekinah, in de tempel. De essentie hiervan wordt weergegeven in Ezechiël 43:

Toen nam de man mij mee naar de oostpoort. …

Dat was de richting waarin de heerlijkheid van de Heer was verdwenen, naar het oosten.

…En daar, vanuit het oosten, zag ik de God van Israël in al zijn luister verschijnen, …

Hij kwam terug vanuit dezelfde richting waarheen hij verdween.

…met een geluid als het gebulder van de zee, en de aarde straalde ervan. Wat ik zag, leek op wat ik had gezien toen ik de verwoesting van de stad zag, en op wat ik had gezien bij het Kebarkanaal, en ik wierp me voorover op de grond. De luisterrijke verschijning van de HEER ging door de oostpoort de tempel binnen. Toen hief een geest mij op en bracht me naar de binnenhof, en ik zag dat de tempel vol was van de luister van de HEER. …

De Heer kwam rechtstreeks terug in de binnenhof van de tempel.

…Toen werd er vanuit de tempel tegen mij gesproken, terwijl de man naast mij stond: ‘Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon, de plaats waar ik mijn voeten zet. Hier zal ik voorgoed blijven wonen te midden van de Israëlieten (Ezechiël 43:1-7).

Zie je de essentie hiervan? Hier wordt de terugkeer beschreven van de zichtbare aanwezigheid van de Heer, die opnieuw wil wonen bij zijn mensen, voor altijd. En daarin vinden we het ultieme doel van Gods omgang met mensen.

Zo vaak krijgen we de verkeerde indruk. Wij denken dat het Gods uiteindelijke doel is om op de één of andere manier mensen in de hemel te krijgen, maar dat is niet zo. Gods doel is om de hemel naar beneden te brengen, bij de mensen, en om, bovenal, zijn eigen persoonlijke aanwezigheid bij de mensen te brengen. Wat een liefde!

Gebed van de dag

Vader, Uw liefde is onbeschrijfelijk. Uw verlangen is om bij mij te wonen. Kom, en woon in mijn hart Heer. Laat Uw koninkrijk gevestigd worden op aarde. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.