Shop Doneer

Gods genade en kracht

Leestijd: 2 min.

Het zesde kenmerk van God is genade. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt:

Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. (Hebreeën 4:16)

Dit vers vertelt ons dat we barmhartigheid nodig hebben, en vervolgens hebben we genade nodig. Laten we een moment nemen om tot ons door te laten dringen wat de Bijbel over genade zegt. Om te beginnen kan genade niet verdiend worden, het is een gave van God. Als je het zou kunnen verdienen, dan zou het geen genade zijn. Dus ‘religieuze’ mensen hebben hier een probleem, want zij geloven ten diepste dat ze alles moeten verdienen. Als gevolg daarvan zijn ze geneigd om de genade van God af te wijzen. Paulus zegt: “Als het uit werken komt, is het niet uit genade. Dus, als het uit genade komt, kan het niet uit werken komen” (zie Romeinen 4: 4-5).

Je kunt barmhartigheid niet verdienen, en je kunt genade niet verdienen. Als de schrijver van Hebreeën zegt: Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden, dan is dat de erkenning dat we barmhartigheid nodig hebben voor het verleden en genade voor de toekomst. Waarom? Omdat het alleen door Gods genade is dat we het soort mensen kunnen worden en het soort leven kunnen leiden wat Hij van ons vraagt.

De laatste in deze opsomming van zeven kenmerken van Gods karakter is kracht. De hele Bijbel staat vol met gedeelten die de kracht van God laten zien. Laten we kijken naar een voorbeeld uit Psalm 93:

De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen; vast staat Uw troon, van oudsher, U bent van eeuwigheid. De rivieren verheffen, HEERE, de rivieren verheffen hun stem, de rivieren verheffen hun gebruis. De HEERE in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee. (Psalm 93:1-4)

Laten we ter afsluiting van kenmerken van God nog eens kijken naar de zeven kenmerken van Gods eeuwige, heilige karakter:

  1. Licht
  2. Liefde
  3. Gerechtigheid/oordeel
  4. Boosheid/toorn
  5. Barmhartigheid/goedertierenheid (verbondstrouw)
  6. Genade
  7. Kracht

Ik geloof, zonder een spoor van twijfel, dat de heiligheid van God al deze kenmerken in zich bergt.

Gebed van de dag

Vader, ik wil leren om heilig te zijn, zoals U heilig bent. Uw heiligheid omvat zoveel kenmerken die ik zelf niet bereiken kan. Maar dank U wel, dat ik door Uw genade deze kenmerken mag gaan leren en mag gaan lijken op U.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.