Shop Doneer

Liefde versus heiligheid

Leestijd: 3 min.

Tot nu toe hebben we gekeken naar het hoogste doel van het leven, zoals Jezus uitlegde in Johannes 17:3:

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

Laten we nu verder nadenken over de aard, de natuur van God, zoals die op een unieke manier geopenbaard wordt in de Bijbel. Ten eerste: ‘God is liefde’, en ten tweede: ‘God is licht’.

De eerste uitspraak – ‘God is liefde’ – vinden we in de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4:7-8:

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

De tweede uitspraak vinden we in dezelfde brief van Johannes, hoofdstuk 1:5-8:

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.

Dit zijn heel indringende woorden – God is licht en in Hem is geen duisternis. Wanneer er ook maar iets van duisternis is in ons leven, dan staat dat tussen God en ons in. We kunnen niet beweren dat we met God wandelen, als we in de duisternis wandelen.

Als je die beide uitspraken naast elkaar legt – ‘God is liefde’, en ‘God is licht’ – ervaar je direct een soort spanningsveld in je leven. God is liefde – we verlangen naar liefde. Zijn liefde trekt ons aan, verlokt ons, we strekken ons ernaar uit. Maar God is ook licht – volmaakt zuiver, stralend, onbesmet licht. De duisternis kan op geen enkele manier gemeenschap hebben met dat licht; de duisternis heeft geen toegang tot dat licht.

En daar voelen we dus die spanning. De mens heeft uit zichzelf geen oplossing voor dit probleem.

Maar dank God dat de Bijbel ons ook vertelt over Gods manier om die spanning weg te nemen – de spanning tussen liefde en licht. Er bestaat geen geschiktere tijd dan dit Kerstfeest, om te spreken over het wegnemen van die spanning. Alleen God kon die spanning oplossen. En Hij heeft het gedaan. Hij deed het in Christus.

De mens kon niet tot God naderen, dus kwam God naar de mens toe. God, Die licht is, Die niet benaderd kan worden, door wat voor soort zonde of kwaad dan ook – God koos er in Zijn genade voor om dat licht te versluieren in het menselijk vlees, in de zwakheid van een kleine pasgeboren baby en later in een man toen Hij opgroeide. Het was allemaal besloten in Gods kerstgeschenk: de Here Jezus Christus.

God is liefde, God is licht.

Gebed van de dag

O lieve Heer Jezus, dank U voor Uw absolute, totale koningschap! Laat mij in deze verwarrende, spannende tijd opnieuw Uw licht en (daardoor) Uw liefde ontdekken! Schijnt U met Uw licht in mijn hart Heer, zodat ik daarin alles ontdek wat niet van U is en het weg kan doen in Jezus’ naam! Amen.

Onderwijs van Derek over Gods liefde

Wil je meer lezen over Gods liefde? Bekijk eens een van de volgende boeken:

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over hoe waardevol je bent. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.