Shop Doneer

Gods reddingsplan

Leestijd: 2 min.

Waarschijnlijk is de allergrootste openbaring van Gods genade Zijn verlossingsplan voor de gevallen mensheid: het offer van Jezus. Toen ik de details van dit Goddelijke plan bestudeerde, deed ik een opwindende ontdekking: in elk onderdeel van het verlossingsplan speelde iedere Persoon van de Godheid een unieke en belangrijke rol. Dit zien we in het volgende overzicht, dat we vandaag en morgen zullen bekijken:

1. De conceptie van Jezus

God de Vader zorgde ervoor dat Jezus werd verwekt in de schoot van Maria, door… de Heilige Geest! Zie Lucas 1:35: De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.

2. De start van Jezus’ bediening

Toen Jezus Zich door Johannes liet dopen, daalde de Heilige Geest op Hem neer in de gedaante van een duif en de Vader erkende Hem als Zijn Zoon (zie Lukas 3:21-22).

3. De totale bediening van Jezus

Petrus somt deze op in Handelingen 10:38: Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas…

4. Jezus’ offer aan het kruis

Christus, die door de eeuwige Geest (= de Heilige Geest) Zichzelf smetteloos aan God (de Vader) geofferd heeft… (Hebreeën 9:14). Het was door de Heilige Geest dat Jezus zich overgaf als volmaakt offerlam, als verzoening voor de mensheid, om hun ‘geweten reinigend van dode werken, de levende God te dienen’.

Het is belangrijk te beseffen dat in heel Jezus’ aardse missie om de mensheid te verzoenen met God en hen terug te brengen in Gods genade, de Heilige Geest een centrale en initiërende rol heeft gespeeld. Dit geldt op mondiale, wereldwijde schaal, maar ook op individueel niveau… In jouw en mijn leven speelt de Heilige Geest een persoonlijke en centrale rol om ons te verzoenen met God de Vader door Jezus’ volmaakte werk aan het Kruis.

Gebed van de dag

Vader God, dank U voor het offer van Uw Zoon, en voor Uw Heilige Geest die de kracht van Jezus’ offer en Zijn opstanding elke dag persoonlijk in mijn leven doet doorwerken. Dank U hemelse Vader, voor Uw masterplan dat door Uw Geest is uitgewerkt voor ieder mens die de redding door de Here Jezus Christus aanvaardt. Ik bid U vandaag ook voor de miljoenen mensen wereldwijd, die hartgrondig verlangen naar die redding door U, Jezus. Verschijn in Uw heerlijkheid Heer Jezus, kom spoedig weer! Amen!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.