Shop Doneer

Het beeld van Licht

Leestijd: 2 min.

We kunnen God nooit verklaren, maar in de wereld die Hij heeft geschapen, heeft Hij ons verschillende beelden - of gelijkenissen - van Zichzelf gegeven. Eén van die beelden is licht. Licht is zo'n normaal onderdeel van ons dagelijks leven, dat we er niet eens bij stilstaan. In het enkelvoudige verschijnsel 'licht' vinden we echter in ieder geval op twee manieren meervoudigheid terug.

Licht wordt gewoonlijk onderverdeeld in de drie primaire kleuren: blauw, geel en rood. Bovendien vinden we in de regenboog licht terug in zeven kleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en paars. Dus binnen de éénheid van licht, onderscheiden we een drie-eenheid van primaire kleuren, en een zevenvoudige diversiteit van de regenboogkleuren.

Door de hele Bijbel heen wordt het getal zeven specifiek gekoppeld aan de Heilige Geest. In Openbaring 4:5 worden de zeven Geesten van God genoemd. In Jesaja 11:1-2 kondigt de profeet aan dat de Heilige Geest Jezus apart zal zetten als de Messias (als de Gezalfde). Hij somt dan zeven afzonderlijke aspecten op van de Heilige Geest:

De Geest van de Heer (de Geest die spreekt in de eerste persoon als God), de Geest van wijsheid, de Geest van verstand, de Geest van raad, de Geest van sterkte, de Geest van kennis en de Geest van de vreze des Heren.
Het is belangrijk om te zien dat - zelfs in Jezus Zelf - de kennis altijd in balans moet worden gebracht met de vreze des Heren. Kennis op zichzelf kan namelijk een bron van hoogmoed worden. Kennis maakt opgeblazen (1 Korinthiërs 8:1) - dit betekent zoveel als: 'kennis maakt arrogant'.

Het is verrijkend om te bedenken dat Gods Geest in ons hart woning maakt, en dat daarmee dus de almachtige God in Zijn volheid en veelzijdigheid in ons woont, met die prachtige volmaakte verscheidenheid die de Bijbel openbaart over de Geest van de Heer: wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis en de vreze des Heren.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat de volmaakte verscheidenheid van Uw Heilige Geest in mijn leven is, en mij licht geeft om vanuit Uw wijsheid en ook vanuit een diepe vreze des Heren - de erkenning van Uw absolute autoriteit en grootheid - mijn leven en de wereld om mij heen - te beschouwen. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.