Shop Doneer

Het drievoudige 'heilig'

Leestijd: 4 min.

De hele Bijbel benadrukt van begin tot eind de heiligheid van God. Vele woorden zijn hiervan afgeleid: heilig, de heiligen, heiliging, etc. In het oorspronkelijke Grieks is er een directe verbinding tussen deze woorden en die komt ook in de meeste Nederlandse vertalingen tot uitdrukking. Het Griekse basiswoord dat gewoonlijk vertaald wordt met ‘heilig’ is hagios en alle andere verbonden woorden zijn hiervan afgeleid. Wij die geloven worden in Jezus Christus allemaal beschouwd als heiligen. Daarnaast is er echter ook een doorgaand proces van heiliging, waarin wij ‘heilig worden gemaakt’. Veel christenen raken geïntimideerd door het woord ‘heiliging’. Dat klinkt zo theologisch, ingewikkeld en onplezierig, dat ze dit begrip maar liever vermijden. Maar het woord ‘heilig’ draagt een schoonheid in zich, die juist aantrekt. Het is die bijzondere schoonheid, die ik samen met je wil gaan ontdekken in de komende tijd.

We zullen kijken naar een aantal sleutelpassages in de Bijbel die gaan over de heiligheid van God. We beginnen met het beeld van Gods heiligheid zoals we dat vinden in Jesaja 6. Dat gedeelte beschrijft een visioen dat de profeet Jesaja kreeg, van de Heer op Zijn troon in Zijn glorie. Dit visioen had een enorme impact op Jesaja.

In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid! De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. (Jesaja 6:1-4)

Vanuit dit gedeelte zien we dat de gehele hemel voortdurend herinnerd wordt aan de heiligheid van God. Deze herinnering aan Zijn heiligheid wordt tot in eeuwigheid doorgegeven. De impact van de heiligheid van de almachtige God is zo intens, dat zelfs de hemelse tempel schudt en trilt.

Jesaja 6:3 is één van slechts twee Bijbelgedeelten waar het bijvoeglijk naamwoord heilig drie maal wordt toegepast op God. Ditzelfde lezen we in het boek Openbaring, dat verhaalt hoe Johannes op eenzelfde manier werd opgenomen in de hemel. Hij hoorde ook de roep van de serafs. Ze worden in het gedeelte in Openbaring geen serafs genoemd, maar het zijn dezelfde wezens. In Openbaring worden ze ‘levende wezens’ genoemd.

Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’ Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor Hem die op de troon zit, en aanbidden Hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor Zijn troon met de woorden: ‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is’. (Openbaring 4:8-11 NBV)

Heilig is het enige woord dat driemaal na elkaar gebruikt wordt om God te beschrijven, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Ik geloof dat de drievoudige herhaling belangrijk is, want dit correspondeert met de drie-eenheid van God. Het benadrukt dat de Vader heilig is, dat de Zoon heilig is en dat de Geest heilig is. Niemand anders is heilig - heiligheid is een unieke beschrijving van God. Daarom kunnen we, zoals we eerder zagen, heiligheid alleen begrijpen en er alleen deel van uitmaken voor zover we in relatie staan met God zelf. Heilig is een omschrijving van Zijn hele wezen. Als we zien dat de Bijbel het woord heilig drie maal gebruikt om God te beschrijven, dan beseffen we dat heilig echt het woord is dat Hem beschrijft. Voor zover we weten is het woord nooit toegepast zonder een verwijzing naar Hem. Verder gaand met onze studie, zullen we zien dat heiligheid niet vrijblijvend is. Zoals de Bijbel ons vertelt: de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. (Hebreeën 12:14)

Gebed van de dag

Heer, Uw heiligheid deed de hemelse tempel schudden. Ik wil, net als Jesaja en Johannes vol ontzag voor U zijn. Ik wil U aanbidden met de woorden die Uw kenmerk zijn: Heilig, heilig, heilig bent U Heer, God almachtig, Die was, Die is en Die komt! Heilig is de Vader, heilig is de Zoon, en heilig is de Geest. Ik strek mij uit naar de schoonheid van Uw heiligheid.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.