Shop Doneer

Het Hoofd komt op de eerste plaats

Leestijd: 2 min.

Volgens Efeze 1:22 gaf God Jezus als Hoofd over alle dingen aan de Kerk, die Zijn lichaam is. Dat is precies parallel met wat Paulus zegt in Kolossenzen 1:18:

En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Er is daar een heel mooie analogie die sommigen van jullie misschien niet direct is opgevallen. Jezus is het Hoofd van het lichaam en Hij is de eerstgeborene uit de doden. De opstanding wordt dus gezien als een geboorte uit de dood. Wat is bij een natuurlijke, menselijke geboorte het eerste deel van het lichaam dat normaal gesproken tevoorschijn komt? Het hoofd. En dus kwam ook bij deze geboorte uit de dood, de opstanding, als eerste het hoofd tevoorschijn. Maar als het hoofd eenmaal is verschenen, weet je zeker dat het lichaam zal volgen. Jezus is het Hoofd, de eerstgeborene uit de dood - en wij, Zijn lichaam, volgen.

Vervolgens zegt Paulus in Kolossenzen 2:18-19:

Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of verblind door hun eigen bedenksels menen heel wat te zijn. Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien. (NBV)

Let op het laatste deel: “Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd”. Ze hebben de verbinding met Jezus verloren. Maar alleen vanuit deze verbinding met Hem doet God het hele lichaam groeien.

Een van de dingen die we dus in gedachten moeten houden is dat ieder lid van het lichaam een ​​directe, persoonlijke verbinding met het hoofd moet hebben. Laat nooit een predikant of voorganger tussen jou en Jezus Christus, het Hoofd, komen. Menselijke dienaren kunnen je helpen, ze kunnen je begeleiden, inspireren of waarschuwen, maar je moet een persoonlijke verbinding met het Hoofd hebben. Laat niemand je daar ooit van afhouden.

Gebed van de dag

Dank U Heer, in de eerste plaats dat U Uw Zoon, Jezus, hebt gegeven als Hoofd van de Kerk. Maar dank U ook voor de bedieningen die U aan de Kerk hebt gegeven. Help mij om deze bedieningen te respecteren en te erkennen, om open te staan ​​voor wat ze mij leren, en help mij om de gaven te ontvangen waarvan U wilt dat ik ze gebruik, zodat ik ook zelf een zegen voor de Kerk kan zijn. In Jezus’ Naam, amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.