Shop Doneer

Het nieuwe ik

Leestijd: 2 min.
Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. (Romeinen 6:12-13)

De vorige keer hebben we geleerd hoe belangrijk het is om nee te zeggen tegen onszelf en onze oude begeerten, om het nieuwe leven van Christus in ons steeds meer ruimte te geven. Tegelijkertijd presenteren we onszelf aan de Heilige Geest. Wij geven onze ledematen — elk deel van ons lichaam en ons wezen — aan Hem over. We staan de Heilige Geest toe om binnen te komen en de controle over te nemen. Als we dat doen, is gehoorzaamheid aan Gods Woord het resultaat. Dat is hoe onze nieuwe mens werkt – door overgave en gehoorzaamheid. Het nieuwe ik is totaal tegenovergesteld aan de rebel, die zich uitdrukte in ongehoorzaamheid.

Paulus zegt tegen ons: En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (Efeze 4:23–24)

Uit dit Bijbelgedeelte leren we verschillende dingen die ons helpen onze gehoorzaamheid te verbeteren. Ten eerste, ons nieuwe ik is er gekomen door een scheppingsdaad van God. Het is niet iets wat een mens ooit zelf kan doen door zijn eigen inspanning - door religie, door goede werken of door het houden van de wet.

Ten tweede, die scheppingsdaad van God is voortgekomen uit de waarheid; dat wil zeggen - de waarheid van Gods Woord. Het is dus precies tegengesteld aan ons oude ik, die is voortgekomen uit satans leugen. Bovendien wordt het karakter van dat nieuwe ik met twee woorden beschreven: gerechtigheid en heiligheid.

En ten derde en laatste, zegt Paulus dat ons nieuwe ik overeenkomstig het beeld van God is, dus naar zijn gelijkenis is gemaakt. In de meeste Bijbels staat bij dit vers overigens in de kantlijn dat dit betekent: geschapen volgens Gods doel en bestemming. Beide vertalingen zijn gerechtvaardigd, en ik denk dat Paulus ook beide betekenissen bedoelt. Het nieuwe ik is geschapen naar Gods oorspronkelijke doel, en in het nieuwe ik wordt Gods gelijkenis hersteld.

Gebed van de dag

Heer Jezus, laat mijn hele lichaam een werktuig zijn voor Uw gerechtigheid, elk van mijn ledematen. Dank U dat ik ben gemaakt voor Uw doel en Uw bestemming. Help mij om met U mijn denken te vernieuwen, zodat ik steeds meer opsta in de nieuwe mens, precies zoals U bedoeld hebt voor mij. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.