Shop Doneer

Hij troont op de lofzang van Zijn volk

Leestijd: 2 min.

In de komende drie dagen zullen we kijken naar een aantal aanvullende Bijbelgedeelten uit het Oude Testament, die spreken over Gods heiligheid. Het eerste vinden we in Exodus 15:11:

Wie is als U onder de goden, HEERE? Wie is als U, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, U Die wonderen doet?

God is verheerlijkt in Zijn heiligheid. Als we Zijn heiligheid zien, dan wordt Hij ontzagwekkend, en dit inspireert ons om Hem te prijzen en verheerlijken. En als we Hem prijzen, dan doet Hij wonderen. Wat een prachtige openbaring. Wanneer je Gods heiligheid op waarde schat, dan prijs je Hem zoals Hij geprezen moet worden. En wanneer je Hem prijst zoals Hij geprezen moet worden, dan gaan we wonderen zien. Dat is Gods volgorde.

In de psalmen vinden we nog een prachtige openbaring van Gods heiligheid, en onze juiste reactie daarop. De psalmist zei: U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël (Psalm 22:4). Ik sprak ooit eens over dit vers met een Zweedse vriend die zanger is. Hij zei tegen mij: “Een koning is een koning, of Hij nu een troon heeft of niet. Onze Heer is dus Koning, of Hij nu een troon heeft of niet. Maar wanneer we Hem prijzen, dan bieden we Hem Zijn troon aan om op plaats te nemen. En dan is Hij bij ons als koning, met Zijn Koninklijke aanwezigheid, Zijn kracht, Zijn regering.” God troont, Hij zit op de lofprijs van Zijn volk. Maar we moeten beseffen dat lofprijs het gevolg is van de erkenning van Zijn heiligheid. Daarom staat er:

U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël.

Gebed van de dag

Vader, ik wil U zien in Uw heiligheid en U prijzen zoals U geprezen moet worden. Wilt U door Uw Heilige Geest mijn lofzang naar U optillen boven mijn menselijke lofprijs uit en U prijzen zoals passend is bij Uw heiligheid? Met mijn lofprijs bouw ik Uw troon.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.