Shop Doneer

Hoe krijgt ons nieuwe leven gestalte?

Leestijd: 3 min.
Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. (Kolossenzen 3:9-10)

Paulus geeft ons hier nog meer richting en instructie over ons nieuwe leven. Hij toont ons beide kanten van de medaille: Gods bedoeling voor ons oude ik en Zijn bedoeling voor ons nieuwe ik. Om ons te helpen de oorsprong, het karakter, het doel en de reacties van de nieuwe mens te ontdekken, zullen we in de komende dagen ingaan op de volgende vragen:

  1. Hoe krijgt het nieuwe ik gestalte?
  2. Hoe groeit deze nieuwe mens in ons naar volwassenheid?
  3. Wat is Gods bedoeling met de nieuwe mens?
  4. Wat is onze belangrijkste verantwoordelijkheid?

We beginnen met de eerste vraag: hoe krijgt het nieuwe ik gestalte? Het evangelie van Johannes geeft ons een verklaring over de oorsprong van de nieuwe mens.

Maar allen die Hem [Jezus] aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. (Johannes 1:12-13)

De nieuwe mens wordt geschapen door een geboorte. In Johannes 3:5 beschrijft Jezus deze nieuwe geboorte als ‘geboren (worden) uit water en de Geest’. Petrus zegt: U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God (1 Petrus 1: 23).

Dit onvergankelijke zaad waar we uit geboren worden, is ten eerste het geschreven Woord van God. Dat is goddelijk, onvergankelijk en eeuwig. Dus de natuur die het voortbrengt, is eveneens goddelijk, onvergankelijk en eeuwig. Met andere woorden, als wij het geschreven Woord door geloof ontvangen en gehoorzamen, dan brengt Gods Geest binnen in ons de natuur van God zelf voort: een goddelijke, onvergankelijke, eeuwige natuur.

Dit onvergankelijke zaad verwijst dus naar de Bijbel, Gods Woord, maar ook naar Jezus zelf. Hij is immers het Woord dat vleesgeworden is. In Johannes 1:1 komt de benaming “het Woord” drie keer voor, in dit éne vers:

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Dit verwijst naar Degene die in de tijd is geopenbaard als God in menselijk vlees: Jezus van Nazareth. In Openbaring krijgen we een beschrijving van Jezus die in heerlijkheid en macht naar de aarde terugkeert om te regeren: En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. (Openbaring 19: 13).

Het evangelie is het gepredikte Woord van God en Jezus is het levende Woord van God. Er is een directe relatie tussen die twee. Als we het gepredikte Woord ontvangen en geloven, dan gedraagt het zich als

zaad. Dat zaad brengt, doordat de Heilige Geest gehoorzaamheid in ons bewerkt, een nieuwe natuur in ons voort. Deze nieuwe natuur heeft hetzelfde karakter als het zaad waaruit ze is voortgekomen — het is goddelijk, eeuwig en onvergankelijk, dus onsterfelijk. Ons oude ik is in wezen beschadigd. Ons nieuwe ik is onvergankelijk, en brengt in ons de natuur van Gods Zoon, Jezus Christus, voort!

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U dat ik u mag kennen als de Weg, de Waarheid en het Leven. Laat mij doordrenkt worden met meer kennis van U, Ik loof en prijs U om Wie U bent, elke dag opnieuw. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.