Shop Doneer

Hoe word je vrij?

Leestijd: 2 min.
Vandaag gaan we kijken naar de stappen die nodig zijn om vrij te worden van de vloek. Prijs Jezus, voor de omwisseling aan het kruis! 1. HerkennenVraag God Hij je laat zien wat je probleem is. Mijn doel bij alles wat ik heb genoemd, was je te helpen het probleem te herkennen. Misschien is er bij jou een licht opgegaan, en zie je nu dat je je leven misschien hebt opengesteld voor een vloek. Of misschien zijn je ogen opengegaan voor een probleem dat al bij je voorouders begonnen is. Vraag de Heilige Geest of Hij je hierin openbaring en richting wil geven. 2. BekerenAls je persoonlijk bij iets verkeerds betrokken bent of bent geweest, dan moet je je daarvan bekeren. Je hebt je bijvoorbeeld ingelaten met het occulte, of je hebt een waarzegger geraadpleegd, of met een Ouijabord gespeeld, of occulte boeken bestudeerd. Als dat zo is, dan moet je je hiervan bekeren! Het kan ook zijn dat je ouders, grootouders of nog eerdere voorouders betrokken zich hebben ingelaten met dingen die in uw familie de deur hebben geopend voor een vloek. Dan ben je niet zelf schuldig, maar lijd je wel onder de gevolgen. Om de zonden uit uw achtergrond te zuiveren moet je je ervan bekeren - eventueel uit naam van degene die er verantwoordelijk voor was - en Gods vergeving vragen. 3. HerroepenLeg de volgende verklaring af over de vloek, wat die dan ook is: ,,Dit geldt niet voor mij! Ik ben gered door het bloed van Jezus. Mijn geloof berust op Zijn verzoeningswerk. Aan het kruis droeg Hij iedere vloek die voor mij gold, zodat ik al het goede kon ontvangen dat Hem toekwam.'' Op deze manier weerlegt of herroept u de vloek. 4. Wederstaan
De bijbel zegt: Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden (=wegvluchten,red.) (Jak. 4:7). Hij zal echter alleen van je wegvluchten als je je eerst aan God hebt onderworpen. Als dat niet het geval is, dan lacht hij je in je gezicht uit. Neem je plaats in en weersta hem! Zeg: ,,Ik ben een kind van God. Deze vloek hoort niet bij mij. Ik ben vrijgekocht uit de hand van de duivel door het bloed van Jezus.'' Eventueel kun je de volgende proclamatie gebruiken: Laat de verlosten de Heren zo spreken (klik hier om de proclamatie te lezen).
(Als je vermoedt dat er een doodsvloek over je leven ligt, begin dan psalm 118:17 te proclameren. Ik heb dit vers ontelbare malen verklaard, omdat ik vaak midden in geestelijke strijd sta: Ik zal niet sterven, maar leven en Ik zal de daden des Heren vertellen. Deze verklaring kan het cruciale verschil maken in je leven.)


Heer Jezus, dank U wel dat ik vrij mag zijn van elke schaduw uit het verleden en van elk negatief woord dat ikzelf, of dat anderen over mij hebben uitgesproken. Heer, Jezus, om werkelijk vrij te zijn heeft U mij vrijgemaakt door de kracht van Uw bloed en door het woord van mijn getuigenis! Amen.