sluit
Shop Doneer

Jaag de eeuwige dingen na

Leestijd: 3 min.

Een voorbeeld van iemand die de juiste prioriteiten bleef stellen, is Mozes. In Hebreeën 11 vinden we deze beschrijving van hem:

Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een tijd het genot van de zonde te hebben. Hij hield de smaad van Christus voor grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen (In de NKJV: ‘de beloning’). Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig als ziende de Onzienlijke. (Hebreeën 11:24-27)

Let op die prachtige conclusie, een sleutel: hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke. Dat betekent, hij zag de eeuwige God, de eeuwige wereld, de eeuwige realiteit. Hoe zag Mozes die? Niet met zijn zintuigen, maar door geloof. Doordat hij de eeuwige realiteit bleef ervaren door geloof, werd hij niet afgeleid van zijn roeping en verloor hij niet zijn gevoel voor wat belangrijk en waardevol is. Hij achtte de rijkdommen van Egypte niet hoger dan de eeuwige rijkdommen van God. Hij was bereid de schatten van Egypte op te geven, om de eeuwige schatten van God te bemachtigen. Zijn prioriteiten waren juist, omdat hij door geloof zijn ogen gericht hield op de onzienlijke realiteit.

In dit verband wil ik een waarschuwing noemen, die specifiek geldt voor mensen in de cultuur van de Westerse wereld: Jaag geen rijkdom na. Maak voorspoed en rijkdom nooit je doel. Paulus heeft in 1 Timotheüs 6:9-11 een ernstige en zeer trieste mededeling voor christenen die rijkdom nastreven:

Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schandelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te hunkeren, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken. U echter, o mens die God dient, vlucht voor deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.

Jaag geen rijkdom na. Ga voor de eeuwige dingen, ga voor de eeuwige rijkdommen. Als je je ogen richt op tijdelijke schatten en ze tot je levensdoel maakt, dan doe je jezelf veel leed aan en kom je bedrogen uit. Je loopt in een val en stort jezelf in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Hoor deze woorden en als je je hart erop gezet hebt om rijkdom te verwerven, keer dan vandaag nog om!

Ik ben God zo dankbaar dat er een alternatief is voor het najagen van rijkdom. We mogen het Koninkrijk van God najagen, en God geeft ons in overvloed alles wat we nodig hebben. Hij is niet gierig, maar royaal. Op het moment dat Hij ziet dat onze motivaties goed zijn, kan Hij zijn vrijgevigheid ten volle aan ons kwijt. Jezus zegt:

Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? Of: Wat zullen wij drinken? Of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. (Matteüs 6:31-33)

Stel de juiste prioriteit in je leven. Laat God de tijdelijke dingen toevoegen aan je leven en jaag zelf de eeuwige dingen na.

Gebed van de dag

Vader, ik bekeer me van het najagen van tijdelijke rijkdom. Ik wil standvastig zijn als Mozes en zien op de Onzienlijke. Ik wil Uw Koninkrijk najagen en vreugde vinden in eeuwige rijkdom.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.