Shop Doneer

Je roeping kennen

Leestijd: 2 min.
Dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (Efeze 4:22-24)

Hoe brengen we ons nieuwe ik tot volwassenheid om Gods doel voor ons leven te bereiken? Volgens Paulus is er nog iets wat we moeten doen tussen de oude mens afleggen (vers 22) en ons bekleden met de nieuwe mens (vers 24), namelijk vernieuwd worden in de geest van [ons] denken (vers 23).

Er moet iets gebeuren in onze geest — onze hele manier van denken moet anders.

Dit kan alleen de Heilige Geest in ons bereiken. Vandaar de uitdrukking ‘de geest van ons denken’. Waar onze geest eerder werd gedomineerd en beheerst door de leugens en misleidingen van satan, moeten we onze geest nu overgeven aan de Heilige Geest, de Geest van de waarheid, die ons brengt in de waarheid van God. Paulus schreef dit ook aan de gemeente in Rome:

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (Romeinen 12:2)

Paulus waarschuwt ons dat we niet gelijkvormig moeten worden aan deze wereld — dat wil zeggen dat we ons oude ik niet zijn gang moeten laten gaan in ons leven. In plaats daarvan moet ons denken veranderen, om voortaan de wil van God te zoeken en te kennen, dat is de ontwikkeling en groei van ons nieuwe ik. Zowel in Efeze 4 als in Romeinen 12 schrijft Paulus dat dit een essentiële fase is in het groeiproces van ons nieuwe ik; onze geest wordt door de Heilige Geest een nieuw denken aangeleerd.

In zijn gebed voor de christenen in Efeze beschrijft Paulus wat er verder moet gebeuren, namelijk ‘verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen’ (Efeze 1: 18).

‘De hoop van Zijn roeping’ is de volledige ontwikkeling van de nieuwe mens. Maar voordat wij kunnen weten wat die hoop is, moeten de ogen van ons hart verlicht worden door de Heilige Geest. Dit impliceert dat ons hart in duisternis en onwetendheid is geweest. De Heilige Geest moet ons het licht van de waarheid brengen. En door die waarheid, worden onze ogen verlicht en kunnen we duidelijk zien welke roeping God voor ons heeft, in onze nieuwe mens.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor Uw genade. Laat mij het licht van Uw waarheid zien. Openbaar aan mij de roeping die U voor mij heeft. Ik geef mij over aan U. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.