Shop Doneer

Jezus als Hoofd

Leestijd: 2 min.
En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult. – Efeze 1:22-23

God heeft Jezus tot hoofd over alle dingen gemaakt. Welke invloed heeft dit op jouw leven, je gezin, je gemeente – en de Kerk?

Inleiding

Beste vriend, vriendin,

Wat is een betere manier om te leven dan door naar de Heer Jezus Christus te kijken voor leiding en richting in ons leven? God heeft Jezus tot Hoofd over alles gemaakt! (Efeziërs 1:22). Dit is een reden om God te danken!

Psalm 118 zegt:

Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig..
Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft,
laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn.
U bent mijn God, en ik zal U prijzen;
U bent mijn God, daarom zal ik U loven;
mijn God, ik zal U roemen.
Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

(verzen 1, 24, 28 en 29)

Omdat Jezus het hoofd is over alles, kunnen we vol vertrouwen in het leven staan. Dit is niet alleen de dag, maar ook het jaar dat de Heer heeft gemaakt. Laten wij daarom aan het begin van dit nieuwe jaar ons verheugen en verblijd zijn.

Hoewel we niet weten wat dit jaar precies in petto heeft, is één ding zeker: de Heer zal blijven werken aan Zijn doeleinden van verlossing, en het herstel van alle dingen.
In deze nieuwe serie dagelijkse overdenkingen van Derek Prince zullen we bestuderen hoe Jezus als Hoofd ons persoonlijke leven, ons gezinsleven, onze gemeente of huiskring – en de wereldwijde Kerk - beïnvloedt.

Het onderwijs komt uit Dereks audioserie, Jezus als Hoofd. We vertrouwen erop dat je door de Heer bemoedigd, verfrist en gemotiveerd zult worden als je de tijd neemt om over Zijn Woord te mediteren.

Gods zegen,

Paul Storms

DPM Nederland

Gebed van de dag

Lieve Heer en Vader, ik dank U dat U alle dingen onder de voeten van onze Heer Jezus Christus hebt gelegd en Hem als Hoofd over alle dingen hebt gegeven aan de kerk, die Zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult. Ik prijs uw naam! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.