Shop Doneer

Jezus' opstanding voorzegd in het Oude Testament

Leestijd: 3 min.
Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften. 1 Korinthe 15:1-4

Paulus geeft hier de essentie weer van het evangelie, los van enige opsmuk. Ten eerste: Jezus stierf. Ten tweede: Hij werd begraven. En ten derde: Hij werd opgewekt op de derde dag – alles overeenkomstig de Schriften. Maar waar staat in het Oude Testament dat Jezus op de derde dag zou worden opgewekt? Mij hield die vraag jarenlang bezig, maar ik geloof dat God me het antwoord heeft laten zien.

Ten eerste zei Jezus dat Hij zou worden als Jona uit het Oude Testament (zie Mattheüs 12:40). We weten dat Jona drie dagen in de buik van de vis zat. Jezus zei dat Hij op dezelfde manier drie dagen in de buik van de aarde zou zijn.

De enige andere plek in het Oude Testament die ik ken waar de opstanding na drie dagen ook nog expliciet wordt vermeld, is in het boek van de profeet Hosea:

Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven. (Hosea 6:1-2)

De Heer zou tot leven brengen wat verscheurd, geslagen, gedood was, en dat zou gebeuren na twee dagen — op de derde dag. Dit alles wordt niet alleen op Hem toegepast, maar op ons allemaal. Er staat niet dat Hij “Hem” zal doen opstaan, maar “ons”. Jezus werd in zijn dood met ons geïdentificeerd voor onze zonden. Als we die identificatie aanvaarden en onszelf identificeren in de dood met Hem, dan zeggen we net als Paulus: Ik ben gekruisigd met Christus. En als we dat doen, dan is de weg voor ons open om ook met Jezus geïdentificeerd te worden in alles wat volgt: Zijn begrafenis, zijn opstanding en zelfs zijn hemelvaart!

Er is een specifieke handeling die God van ons vraagt om ons met Jezus te identificeren in zijn dood, begrafenis en opstanding. Dit is het uiterlijke teken, de zichtbare handeling van de waterdoop. En de Bijbel geeft ons deze garantie: als we één met Hem zijn in zijn begrafenis, dan zullen we Hem ook volgen in de opstanding en in een nieuw leven (zie Romeinen 6:3–5; Kolossenzen 2:12).

De profeet gaat in het volgende vers verder met: Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen! Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen, die het land natmaakt. (Hosea 6:3)

Hier zien we een voorafschaduwing, niet alleen van de opstanding, maar ook van datgene wat plaatsvond vijftig dagen na de opstanding: de komst van de Heilige Geest. Zijn opstanding was als de dageraad na een lange donkere nacht, en de regen die op de aarde valt wordt in de Bijbel vele malen gebruikt als een beeld voor de komst van de Heilige Geest. Als wij ernaar jagen de Heer te kennen, zullen we niet alleen weten van Zijn opstanding, maar ook wat nog verder volgt – de regen: de komst van de Heilige Geest.

Gebed van de dag

Dank U Heer Jezus, dat wij in deze tijd, die voor veel mensen zo verweesd aanvoelt, vervuld zullen worden met Uw Geest, waardoor wij roepen Abba Vader! Help mij om U beter te leren kennen als Vader, en dit ook uit te stralen in mijn leven naar ieder die het horen wil. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.